Shutterstock

Hvalhaier kan bli 100 år

Biologer har nå funnet en metode til å måle levealderen på verdens største fisk – takket være den kalde krigens atomprøvesprengninger.

Med sine over ti meter er hvalhaien verdens største fisk, og den lever spredt utover alle klodens tropiske farvann.

Likevel vet vi veldig lite om den. Både vandringsmønsteret og hvor den formerer seg, er ukjent, og det samme gjelder levealderen.

Det siste spørsmålet har det nå lykkes å komme nærmere et svar på.

© shutterstock & paul fanning, pakistan node of the un food and agricultural org

Normalt kan biologer aldersbestemme fisk ved hjelp av de såkalte øresteinene, som danner årringer på samme måte som trær.

Men haier og rokker har skjelett av brusk og derfor ingen øresteiner, så her må forskerne bruke en annen metode.

Atombomber satte spor i ryggvirvlene

Hvalhaien danner vekstlag i ryggvirvlene, men biologene har ikke har visst hvor lang tid hvert vekstlag representerer. Det har forskere fra Rutgers University i USA nå funnet ut.

© shutterstock & paul fanning, pakistan node of the un food and agricultural org.

Haier gjemmer på spor fra den kalde krigen

Hvalhaier som har levd under den kalde krigen, har et økt innhold av karbon 14 i ryggvirvlene.

ryggvirvlene vokser

Hvalhaiens ryggvirvler danner nye vekstlag når dyret blir eldre.

atombomber setter spor

Vekstlagene fra 1950-tallet og 1960-tallet bærer spor av radioaktive stoffer fra atomprøvesprengninger. Karbon 14-innholdet har nå avslørt at hvert vekstlag svarer til ett år.

I denne perioden var det ekstra høyt fordi verdens atommakter gjennomførte atomprøvesprengninger som produserte store mengder karbon 14.

Forskerne kunne lese av det økte innholdet i ryggvirvlene fra hvalhaier som lenge har ligget i museumssamlinger.

Karbon 14-indhold avslørte alder

Til det formålet utnyttet de historiske data over karbon 14- innholdet i havet på 1950- tallet og 1960-tallet.

Studiene viste at et enkelt vekstlag i ryggvirvlene svarer til ett år, og dermed har forskerne nå endelig fått en målestokk for hvalhaienes alder.

Ut fra de konkrete ryggvirvlene kunne de se at det eldste av dyrene var 50 år gammelt da det døde.

Ettersom dette eksemplaret ikke hadde den maksimale størrelsen, er det sannsynlig at hvalhaier kan bli over 70 år og i noen tilfeller over 100.