Shutterstock

Kan hvalen finne på å angripe mennesker?

Spekkhuggerne leter på grunt vann etter byttedyr. Kan mennesker på stranden også bli utsatt for angrep?

Det foreligger ytterst få beretninger om hval som har angrepet mennesker, og man bør ikke være nervøs for å bade fra stranden i de strøkene der hvalen ferdes. Noen få ganger er hvaler i fangenskap blitt aggressive mot dyrepasserne, og i gamle dager, da hvalfangst foregikk med håndkastet harpun fra robåter, kunne store dyr bli farlige for hvalfangerne. Men det skjedde i selvforsvar og ikke av angrepslyst mot mennesker. Blant tannhvalene har spekkhuggerne det største menyutvalget. De tar for seg av alt fra fisk og blekksprut til fugler og skilpadder, og det er den eneste hvalarten som eter andre pattedyr.

Spekkhuggerne er intelligente jegere som både kan jakte alene og være en del av flokkens jaktlag, slik at de blant annet kan nedkjempe hvaler som er større enn dem selv. Selv om havet er spekkhuggernes element, kan ikke byttedyrene føle seg for trygge på landjorden heller – i hvert fall ikke om de ferdes nær havet. Ved kysten av Patagonia i Argentina samler det seg hver vår store flokker av sel og sjøløver for å pare seg, en aktivitet som ikke har unngått spekkhuggernes oppmerksomhet.

Mange sjøløver og seler blir tatt ute på åpent hav, men noen spekkhuggere har også lært seg en teknikk med å fange dyr helt oppe på stranden. Spekkhuggerne svømmer med full fart gjennom brenningen for å sette tennene i sel og sjøløver som har søkt tilflukt der. Deretter vender de tilbake til havet med fangsten. Men til dags dato mangler man dokumentasjon for at slike angrep skulle ha funnet sted mot mennesker