Hvorfor hopper delfinene foran båter?

Delfiner elsker å ri på bølgene. De gjør det trolig fordi det er morsomt.

Dolphins playing with men in boat

Det er en kjent sak at delfiner liker å ri på bølgene. Det har man observert langs mange kyster i verden der det av naturlige årsaker oppstår høye bølger. Ofte legger delfinene seg også i bølgene som skapes av båter og skip i fart, og de forfølger gjerne også småbåter og svømmer og hopper ved siden av fartøyene.

Årsaken til atferden er sannsynligvis rett og slett den at delfinene synes det er morsomt. Kanskje gir det også et fysisk velbehag å kjenne at vannet og bølgene stryker langs kroppen. Delfinenes hud er nemlig utstyrt med mange nerveceller og små blodkar og er svært følsom overfor berøring. Dette ser vi blant annet i delfinenes nære sosiale liv der de ofte har kroppskontakt med hverandre, for eksempel gjennom små berøringer med finnene når de svømmer ved siden av hverandre i vannet.

Lik andre sosiale pattedyr med høy intelligens, for eksempel hunder og elefanter, er delfinene tilsynelatende svært lekne. De leker hele livet, men i særlig grad når de er unge. Leken har en rasjonell hensikt, for den utvikler den motoriske ferdigheten og styrker de sosiale båndene i flokken. Men zoologene mener at leken også kan være bare en lek fordi den gir glede og nytelse.

Lekenheten kombinert med stor grad av nysgjerrighet gjør at delfinene ofte beveger seg temmelig nær menneskene. Se delfinene leke seg i videoen nedenfor.

Video