Hva bruker narhvalen støttannen til?

Er narhvalens imponerende støttann et våpen, eller har den en annen funksjon?

Er narhvalens imponerende støttann et våpen, eller har den en annen funksjon?

Shutterstock

Støttannen har lenge vært et evolusjonært mysterium, og det er lansert mange teorier om hvilken funksjon den har. Ny forskning viser imidlertid at støttannen er et superfølsomt sanseorgan som kan samle inn verdifull informasjon om forholdene i vannet. Forskere ved Harvard School of Dental Medicine i USA har undersøkt støttennene med et elektronmikroskop og oppdaget at de er fullspekket med omkring 10 millioner nervetråder som går fra tannens indre og ut til overflaten. Takket være disse nervene kan narhvalen registrere selv bitte små variasjoner i vanntemperaturen, trykket og – viktigst av alt – konsentrasjonen av partikler på forskjellige dyp.

Nettopp evnen til å registrere partikler gjør at narhvalen kan oppfatte saltinnholdet i vannet, noe som trolig hjelper den til å overleve i det iskalde arktiske miljøet. Dessuten kan den lokalisere partikler som er karakteristiske for de fiskene som er narhvalens mat. Oppdagelsen er kanskje også nøkkelen til et annet mysterium. Forskerne har lenge visst at narhvalene gnukker eller slår støttennene mot hverandre. Men mens man hittil har ment at de fektet for å avgjøre konflikter, foreslår Harvard-forskerne nå at ettersom støttannen er så følsom, dreier det seg kanskje om en ukjent form for kommunikasjon.