Shutterstock

4 nyheter om hvaler

Fossiler viser at de første hvalene brukte hundesvømning til å bevege seg over enorme avstander – og så har økonomer regnet ut hvor mye verdens største pattedyr, blåhvalen, er verdt i kroner og øre.

1. En hval er verdt 2 millioner dollar

hval
© Shutterstock

Økonomer fra Det internasjonale pengefondet har nå bokstavelig talt satt pris på verdens største havpattedyr.

Det kompliserte regnestykket viser at en stor hval i løpet av livet genererer en verdi på 2 millioner dollar, som svarer til om lag 18,6 millioner kroner.

I beregningene inngår blant annet hvalens verdi som mål for økoturisme og verdien i form av lagring av CO2.

2. Forfedre mistet gener i vannet

© Shutterstock

Da hvalenes forfedre utviklet seg til et liv i havet, mistet de minst 85 gener.

Det viser DNA-undersøkelser av blant annet spekkhoggere som tyske forskere har foretatt.

Genene, som blant annet har regulert spyttproduksjon og lungefunksjon, har vært overflødige eller direkte hemmende.

3. Hundesvømming ga suksess

© Stocktrek/ImageSelect

Fossiler viser at de første hvalene oppsto i det som i dag er India, og at de svømte på samme måte som firbeinte landdyr gjør i dag.

Et nytt funn av et 42 millioner år gammelt skjelett i Senegal viser at hundesvømmingen brakte de tidlige hvalene hele veien rundt Afrika til Atlanterhavet.

4. Narhvalen er genetisk sårbar

© Eric Baccega/NaturePL

DNA-analyser fra danske forskere viser at bestanden av narhvaler har veldig lav genetisk variasjon. Den er bare en tredjedel av variasjonen hos pandaen.

Genetisk variasjon er viktig for at en art kan overleve kriser, så forskerne er bekymret for hvordan narhvalen vil tåle et varmere klima.