Hva er de fire ringene på maneten?

Det er visstnok alltid fire ringer i midten av en manet. Hvilken funksjon har disse ringene?

Manet i vannet
© Shutterstock

Når vi ser på en manet som ligger som en inntørket geleklump på strandbredden, eller svømmer som en bløt klokke rundt i vannet i et havnebasseng, er de fire hesteskoformede eller ringformede tegningene midt på kroppen ofte det mest iøynefallende ved dyret. Tegningene er faktisk dyrets kjønnsorganer, som vi kan se gjennom det gjennomsiktige kropsvevet. Ser vi godt etter, kan vi også kjønnsbestemme dyrene. Hos hannen er kjønnsorganene hvitaktige, mens de er rødlige hos hunnen. Selve paringen foregår ved at hannen pumper ut sperma i vannet. Spermaen blir fanget opp av hunnen og befrukter eggene, som senere blir til larver. Etter befruktningen kan vi derfor ofte se hunner med brunaktige fangarmer – det er larvene som har vandret fra morens mage og ut på armene. Når larvene er passe store, river de seg løs og svømmer rundt i et par dager før de setter seg fast på steiner, muslingskall eller alger. Der utvikler de seg til ganske små, begerformede polypper med lange fangarmer som de bruker til å fange smådyr som driver forbi. Om våren begynner polyppen å forandre seg. Fangarmene blir kortere og kroppen mye lengre. Samtidig får kroppen en rekke innsnevringer. Til slutt likner den nærmest en liten tallerkenstabel. Etter noen uker river hver enkelt ”tallerken” seg løs og begynner å svømme rundt i vannet. De utvikler seg etter hvert til nye maneter, og så kan hele prosessen begynne forfra igjen.