Alfred Wegener Institute / PS124 AWI OFOBS Team

Havbiologer finner historiens største fiskekoloni

Forskere i Antarktis har oppdaget den største kolonien av fisk som formerer seg noen gang: 60 millioner fiskereder samlet på et område som er dobbelt så stort som Paris.

Den tyske isbryteren RV Polarstern befant seg i det sørlige Weddellhavet i Antarktis fordi havbiologene om bord ville undersøke et naturlig fenomen på havbunnen som gjør at vannet der er 2 °C varmere enn ellers i området.

Men da forskerne senket skipets flere tonn tunge undervannskamera en halv kilometer ned til bunnen, fant de ved en tilfeldighet noe helt annet enn de lette etter: en rekordstor koloni av fisk, samt opp mot 60 millioner fiskereder.

Redene tilhører den antarktiske isfisken, Neopagetopsis ionah, og det er ikke uvanlig å se isfisk ha redene sine på samme sted.

Men rekorden på om lag 60 hekkeplasser på samme sted må sies å være slått av det nye funnet på 60 millioner.

Polarstern, isfisk, antarktis

Isbryteren RV Polarstern på jobb i Weddellhavet.

© Alfred Wegener Institute / Tim Kalvelage

Dobbelt så stor som Paris

Kolonien i Weddellhavet strekker seg over et område på 240 kvadratkilometer med reder jevnt fordelt med om lag 25 centimeters mellomrom. Det er et område som er dobbelt så stort som Paris.

Redene er om lag 75 centimeter i diameter og rommer opp mot 2100 egg hver. Mesteparten av redene er beskyttet av en enkelt voksen isfisk.

Dette er ikke bare den største kolonien av isfiskreder man kjenner til – det er den største fiskekolonien som noen gang er funnet noe sted i verden.

Koloni kan skyldes temperaturstigning

Forskerne antar at det er det samme fenomenet på havbunnen de ville undersøke i første omgang, som kan være skyld i denne voldsomme ansamlingen av isfisk.

Fenomenet de ville undersøke, kalles oppvelling, og det forekommer når næringsholdig bunnvann tvinges opp til overflaten.

Dette medfører en naturlig temperaturstigning nede på bunnen og en overflod av dyreplankton oppe på overflaten som de nyutklekkede isfiskene svømmer opp og spiser før de svømmer den halve kilometer ned igjen.

Havbiologene forventet altså kolonier av isfisk i dette området, men på ingen måte i et så stort omfang.

isfisk, antarktis, Polarstern

Den nyoppdagede kolonien består av 60 millioner fiskereder med opp mot 2100 egg i hver.

© Alfred Wegener Institute / PS124 AWI OFOBS Team

Kameraer skal se eggene klekke

Med så mye fisk og egg samlet på et avgrenset område mener forskerne at fiskearten må utgjøre en samlet biomasse på over 60 000 tonn, og at den inngår i et unikt økosystem – sannsynligvis som bytte for weddellselen.

Forskerne ser dette historiske funnet som enda en opplagt grunn til å frede havområdene i denne verdensdelen. De har satt opp to kamerasystemer i kolonien for å lære mer om atferden og for å observere hva som skjer når det utrolige antallet egg klekker.