Megalodon – verdens største hai

Megalodon – den største haien noen gang

Megalodon er den største haien som noensinne har svømt i verdenshavene. Den veide det samme som 18 fullvoksne hannelefanter og hadde enorme sagtakkede tenner plassert i fem rader. Så når en tann vred seg løs i kjøttet på et byttedyr, hadde havets ultimate drapsmaskin alltid flere på lager.

Megalodon var havets skrekk

Et kjempelokomotiv med en munn full av slakterkniver som patruljerte alle avkroker av verdenshavene i en evig jakt etter ferskt kjøtt.

Slik kan verdens største hai, Megalodon, beskrives. Den enorme fortidshaien var nemlig opptil 18 meter lang og kunne veie 50 tonn – det samme som 18 fullvoksne hannelefanter.

Og for å fullføre den ultimate drapsmaskinen hadde Megalodon også et gigantisk gap fylt med hundrevis av tenner som kunne flerre opp byttet.

Megalodon kjeve

Megalodons kjeve var flere meter bred og flere meter høy. Den største kjeven måler 2,7 meter i høyden og 3,4 meter i bredden.

Megalodon hadde enorme tenner

Siden haier mest av alt består av nedbrytbar brusk, er det sparsomt hvor mange godt bevarte rester vi har av Megalodon. Ryggvirvler og tenner er imidlertid funnet i hele verden, og særlig tennene er et vitnesbyrd om Megalodons størrelse og kosthold.

Megalodon hadde omkring 276 tenner som kunne måle opptil 18 centimeter. De satt i fem rader i både over- og underkjeven, og Megalodon hadde derfor alltid ekstra tenner klare hvis noen av dem skulle vri seg løs i kampen med et bytte.

Megalodon tenner i rader

Megalodon var en voldsom drapsmaskin og hadde derfor hele fem rader av tenner.

Megalodons tenner var også spisse og sagtakkede og dermed perfekte til å flerre kjøtt fra knokler. Det var imidlertid ikke de store byttedyrene som endte i Megalodons tre meter brede gap.

LES OGSÅ: Forskere setter mål på monsterhai

Ut fra tannmerker på fossiler har forskere kunnet utlede at Megalodon faktisk foretrakk byttedyr som var noe mindre enn dem selv – for eksempel skilpadder, seler og små bardehvaler.

De samme preferansene ser vi hos dagens hvithaier, som også helst jakter på de mindre måltidene.

Megalodon tann

Denne tannen fra Megalodon måler litt over 15 centimeter og er altså ikke den største tannen som er funnet fra den store haien.

Men selv om byttet var smått, var mengden stor. Forskere mener nemlig at Megalodon spiste omkring 1100 kilo kjøtt hver dag.

Og med en bittstyrke på opp mot 18 tonn, fem ganger større enn selveste T. rex, hersker det ingen tvil om at Megalodon kunne spise hva den ville – hvis den ville.

Megalodon størrelse
©

Slik så Megalodon ut

Megalodon er ofte avbildet som en forstørret utgave av hvithaien. Men nå viser forskning at verdens største hai hadde sine egne kjennetegn.

Med utgangspunkt kroppsbygning hos fem nålevende haiarter har forskere fra University of Bristol regnet seg fram til proporsjonene av Megalodon.

Bredt hode ga Megalodon kraftig bitt

De store tennene vitner om at megalodon hadde kraftige kjever og derfor også sterke kjevemuskler. Det har gitt den et kompakt og bredere hode enn for eksempel hvithaiens.

Forskere anslår at Megalodons hode var omkring 4,65 meter langt.

Ryggfinne ga Megalodon stabilitet

Megalodon hadde en smal og buet ryggfinne som ga stabilitet både under kort spurter og ved langdistansesvømming. Ifølge forskere var Megalodons ryggfinne 1,62 meter høy og derfor på høyde med et menneske.

Høy hale ga Megalodon framdrift

Som hos andre store haier var den øverste delen av Megalodons halefinne større enn den nederste delen. Den formen er typisk for fisk som utelukkende bruker halen til å skape framdrift.

Megalodons hale var om lag 3,85 meter lang.

Megalodons utryddelse har vært omdiskutert

Megalodon hersket i verdenshavene for 20 millioner år siden, og inntil nylig var det bred enighet om at fortishaien døde ut for omkring 2,6 millioner år siden.

I 2018 fant forskere imidlertid ut at Megalodon døde ut en million år tidligere – altså for 3,6 millioner år siden. Det viste seg at alle fossile rester som var kategorisert som yngre enn 3,6 millioner år, enten var feil datert eller var fra helt andre arter.

Men hvorfor forsvant egentlig fortidshaien? Forskning har pekt i ulike retninger.

Supernova skapte massedød i havene

I flere år lød forklaringen at Megalodon, sammen med mange andre forhistoriske havdyr, døde i en masseutryddelse forårsaket av kreftframkallende kosmisk stråling fra en nærliggende supernova.

Denne begivenheten skjedde for omkring 2,6 millioner år siden og passer derfor ikke med den nyeste forskningen på Megalodons utryddelsestidspunkt.

Kjølig hav og høy kroppstemperatur

Senere studier har pekt på at fallende havtemperaturer kan ha dyttet megalodon ut over stupet.

Og det ble problematisk da klimaet i megalodons levetid begynte å bli kaldere.

Det betød nemlig at megalodon måtte svømme mot varmere havområder, mens mange av byttedyrene ble værende og i stedet utviklet seg med kulden.

Mange små bardehvaler begynte for eksempel å vokse seg større, og et av megalodons yndlingsmåltider forsvant derfor også stille og rolig fra de undersjøiske jaktmarkene.

Megalodon ble utkonkurrert av hvithaien

Ifølge nyere forskning kan det imidlertid godt være hvithaien som har gitt kjempehaien det endelige dødsstøtet.

Den store hvithaien Carcharodon carcharias utviklet seg trolig i Stillehavet for seks millioner år siden. To millioner år senere, altså for fire millioner år siden, begynte den imidlertid å spre seg til andre verdenshav og dele territorium med megalodon.

Hvithaiens globale framgang faller altså relativt tett på megalodons utryddelse for 3,6 millioner år siden.

Forskere mener derfor at den glupske hvithaien kan ha utkonkurrert megalodon, siden den med sin mindre og mer behendige størrelse antagelig har hatt lettere for å jage de mindre byttedyrene som begge haier foretrakk å spise.

Megalodon-barnehager gjorde kjempen sårbar

Enda en teori går på at ytre faktorer som for eksempel endringer i klima har ødelagt de områdene der megalodon oppfostret ungene sine.

Forskere fant i 2010 de første bevisene for at megalodon, akkurat som mange nålevende haiarter, har passet på ungene sine i en slags undervannsbarnehage. Et område i Panama avslørte en høy konsentrasjon av megalodontenner, der majoriteten kom fra yngre eller nyfødte haier på henholdsvis elleve og fire meter.

Siden den gang har forskere funnet lignende steder rundt om i verden, og derfor er det mye som tyder på at megalodon beskyttet avkommet i spesielle områder – og i flere år. En megalodon var nemlig først fullvoksen ved sitt 25. år, og derfor har barnehagene trolig hatt stor betydning for artens overlevelse.

Ifølge forskere kan klimaendringer godt ha spolert disse områdene og vært begynnelsen på slutten for megalodon.

Megalodons slektning Megalolamna Paradoxodon
©

Forskere oppdager Megalodons fetter

Forskjellen på Megalodon og den nålevende hvithaien

Hvithaien tilhører Lamnidae-familien og slekten Carcharodon, noe forskere tidligere trodde også var tilfellet med Megalodon – derav navnet Carcharodon megalodon som ble og til en viss grad fortsatt blir brukt om Megalodon.

Den vurderingen var imidlertid først og fremst bygget på overfladiske studier av de to haienes tannsett, og forskere er i dag stort sett enige om at Megalodon faktisk hører til Otodontidae-familien og Carcharocles-slekten.

LES OGSÅ: Monsterhai hadde spermhval på menyen

De to haiene har også litt ulikt utseende. Sammenlignet med den store hvite haien mener forskere at Megalodon har hatt en kortere nese, et flatere kjeveparti og noen større brystfinner fordi den var så lang og tung.

Den største synlige forskjellen på Megalodon og hvithaien er imidlertid størrelsen.

Mens hvithaien er mellom 5–6 meter lang og kan veie opp mot 3 tonn, kunne megalodon nå en lengde på 20 meter og veie hele 50 tonn.

Forskjellen på Megalodon og den store hvithaien

Selv små Megalodoner ville være mye større enn den største hvithaien.

© Lasse Alexander Lund-Andersen

Lengden har forskerne beregnet ved å ta utgangspunkt i bredden på haiens tenner, som er den eneste delen av haien som har overlevd til i dag.

På å plassere tennene på sine opprinnelige posisjoner og dermed gjenskape haiens munn har forskerne dannet seg et overblikk over haiens størrelse.

Helt perfekt er imidlertid ikke metoden. For det er ulikt fra haiart til haiart hvor tett tennene sitter. Uten et skjelett mener forskerne imidlertid at det blir vanskelig å komme enda nærmere megalodons eksakte størrelse.

Både hvithaien og megalodon er kjennetegnet ved karakteristiske sagtakkede og spisse tenner.

Megalodon-tenner kan være opp mot 18 centimeter, mens de største tennene som er funnet hos hvithaien «bare» er 7,6 centimeter.

Megalodon tann og tann fra en hvithai

Her sammenlignes en tann fra Megalodon med en tann fra den store hvite haien.

Kan megalodon fortsatt være i live?

Megalodon har vært sentrum for mye interesse i populærkultur og spørsmålet om hvorvidt den enorme drapsmaskinen fortsatt eksisterer, har blitt reist flere ganger.

Forskere er imidlertid enige i at et så stort dyr ikke ville kunne eksistere uten at vi visste om det.

For selv om store deler av verdenshavene fortsatt er uutforsket, ville Megalodon etterlate seg spor, for eksempel i form av enorme bittmerker på byttedyr og avrevne tenner av nyere dato.

FAQ om megalodon

Hva er megalodon?

Megalodon er en enorm forhistorisk hai som døde ut for 3,6 millioner år siden. Den hadde 276 sagtakkede tenner som satt i fem rader i over- og undermunnen. En enkelt tann kunne måle opptil 18 centimeter. Til sammenligning måler hvithaiens tenner vanligvis 4–5 centimeter.

Hvor stor var megalodon?

Megalodon var opptil 18 meter lang og kunne veie hele 50 tonn. Det svarer til 18 fullvoksne hannelefanter. Til sammenligning er dagens hvithai 5–6 meter lang og veier opp mot tre tonn.

Når døde megalodon ut?

Nyere forskning av fossile rester avslører at megalodon døde ut for omkring 3,6 millioner år siden. Tidligere trodde forskere at megalodon døde ut for 2,6 millioner år siden, noe som falt sammen med en massedød blant havdyr, kanskje forårsaket av stråling fra en supernova i nærheten.

Hva utryddet megalodon?

Det er flere ulike teorier om hvorfor megalodon døde ut. Noen forskere mener at et kaldere klima og synkende havtemperaturer har utryddet den store haien mens andre mener at den moderne hvithaien har utkonkurrert megalodon. Begge haier foretrakk nemlig de samme byttedyrene, men med sin mindre størrelse har hvithaien vært en mer rask og smidig jeger.

Hva spiste megalodon?

Selv om megalodon var en kjempe, så mener forskere at den store haien foretrakk mindre byttedyr som skilpadder, seler og mindre bardehvaler. Megalodon foretrakk altså mange av de samme byttedyret som dagens hvithai.