Må haiene alltid bevege seg for ikke å drukne?

Jeg har hørt at haiene må svømme hele tiden for å overleve. Stemmer det?

© Shutterstock

De fleste haiene kan godt stå stille i vannet og likevel ikke drukne, men enkelte arter må ganske riktig holde seg i evig bevegelse for å få oksygen. Haien mangler lunger og trekker i likhet med annen fisk oksgyen ut av vannet ved å la det passere gjennom gjellene. Bak øyet har de derfor en spesiell åpning som bidrar til å føre vann og dermed oksygen til gjellene. Når de hviler, pumper de fleste haiene bare vann gjennom munnen og åpningen bak øynene for å sikre tilstrekkelig oksygentilførsel. Men rundt 20 av samtlige cirka 375 haiarter har mistet evnen og mangler åpningen bak øynene. Disse artene har et nesten nomadeaktig levesett og er i evig bevegelse, dag som natt, hele livet. Det gjelder den store hvithaien og verdens største fisk, hvalhaien, som svømmer med åpen munn for å trekke vann inn over gjellene. Men de evig svømmende haiene er ikke de eneste fiskene som ikke kan ta en hvil. Tunfisk, makrell og enkelte andre grupper rovfisk er også nødt til å være i uopphørlig bevegelse for å få nok friskt vann over gjellene.