Hvorfor har hammerhaien det spesielle hodet?

Jeg har ofte undret meg over hammerhaiens spesielle hode. Har de merkelige utvekstene et formål, eller var naturen bare i det muntre hjørnet da haien ble skapt?

Hammerhai i havet
© Shutterstock

Også forskerne har undret seg over den underlige, avlange hodeformen som har gitt hammerhaien navn. Men nå mener to zoologer ved University of Hawaii at de har funnet forklaringen. Det viser seg at det T-formede hodet hjelper haien med å finne mat, men ikke på den måten forskerne trodde. Zoologene gjennomførte et forsøk der de sammenliknet hammerhaiene med en art gråhaier. Begge artene benytter seg av elektroreseptorer når de er på jakt og skal oppfange svake elektriske impulser fra byttedyr. Zoologene spente ut et nettverk av vaiere på bunnen av et grunt basseng, og skapte dermed et elektrisk felt omkring forskjellige former for kunstige byttedyr. Det viste seg at takket være det brede hodet var hammerhaiene i stand til å avsøke et dobbelt så stort område som gråhaiene. Hammerhaienes suksess som jegere skyldtes altså ikke at de fikk øye på flere byttedyr, eller at hodet ga plass til ekstra lange elektroreseptorer, slik forskerne hadde antatt på forhånd. Det var rett og slett fordi reseptorene satt så godt spredt at de hadde en fordel. Samtidig viste det videoovervåkte forsøket en annen fordel ved det spesielle hodet: Fordi de brukte hodet som en ekstra finne, kunne hammerhaiene snu på en femøring og dermed lettere fange det kunstige byttet enn gråhaiene.