Shutterstock / wildestanimal
Hai

Hvor farlig er haien?

Vi hører ofte om folk som er blitt angrepet av hai. Er det slik at haiene er blitt mer aggressive? Hvilken hai er den farligste?

Stadig flere mennesker beveger seg ut i vannet for å bade, seile og surfe. Det betyr at haier og mennesker stadig oftere kommer i kontakt med hverandre, og det øker naturligvis risikoen for angrep. I 1988 skjedde det bare tre haiangrep på verdensbasis. I 1994 hadde tallet steget til 62, og året etter ble 74 mennesker angrepet. I 2000, som er det hittil blodigste året siden man i 1958 begynte å føre statistikk på verdensbasis, ble 79 mennesker angrepet. 10 av dem døde av skadene. 34 av angrepene fant for øvrig sted utenfor kysten av Florida, som er det mest utsatte området i verden når det gjelder haiangrep. Haien er et av Jordens best tilpassede og mest effektive rovdyr. Menneskene er derimot små og svake, og i forhold til haien beveger vi oss langsomt og klossete i vannet. Hvis man møter en hai som angriper, vil man i beste fall komme alvorlig til skade, og i verste fall mister man livet. Risikoen for å dø eller bli skadet av en hai er imidlertid forsvinnende liten, selv om både filmer, bøker og andre medier kanskje gir et litt annet inntrykk. I USA, som både har en stor haibestand og et stort antall områder der mange mennesker beveger seg ut i vannet, skjer det vanligvis mellom 10 og 15 haiangrep i året. Av disse er det ett som får dødelig utgang. Til sammenlikning blir omtrent 175 mennesker truffet av lynet hvert år, og av dem er det cirka 50 som dør. Men hvis det skjer et angrep, er det ingen tvil om hvilke haiarter som er farligst. Den store hvithaien, tigerhaien og oksehaien står for omkring to tredeler av samtlige haiangrep. De aller fleste angrepene på mennesker består i virkeligheten av at haien biter bare en enkelt gang i offeret, for så å spytte det ut igjen. Men ettersom haiene – og spesielt de tre som er nevnt – er utstyrt med et knivskarpt tannsett, kan selv et enkelt bitt medføre varige skader eller døden. Ingen vet egentlig hvorfor haiene så ofte spytter ut igjen de menneskene de har angrepet, men dyrene har smaksløker mellom tennene, og derfor må vi gå ut fra at de ganske enkelt ikke liker smaken.