Shutterstock
Valhajen är världens största haj

Hvalhaien er verdens største hai

Hvalhaien kan bli 18 meter lang, noe som gjør den til verdens største hai. Til tross for hvalhaiens enorme størrelse er den ikke det spor farlig for mennesker. Det er snarere mennesket som truer hvalhaien.

Til tross for navnet er ikke hvalhaien en hval, men en hai – en skikkelig stor en. Hvalhaien er nemlig verdens største hai og dermed også verdens største fisk.

Lær mer om den store kjempen i denne artikkelen.

Hvor stor kan en hvalhai bli?

Hvalhaien kan bli opptil 18 meter lang, men den gjennomsnittlige lengden ligger på omkring 12 meter.

I tillegg til størrelsen gjenkjennes hvalhaien på de karakteristiske hvite prikkene som ser akkurat ut som mønsteret på et sjakkbrett.

Hvalhaien har flatt hode, og med øynene helt ute på sidene ser den en anelse underlig ut.

Selv når den åpner den enorme munnen, ser den like harmløs ut som den er. Hvalhaien er nemlig bare farlig for de småfiskene og planktonet den lever av.

En dykare tar en bild av en valhaj

En dykare får chansen att simma bredvid en valhaj.

© Shutterstock

Fakta om hvalhaien

  • vitenskapelig navn: Rhincodon tyfus
  • størrelse: i gjennomsnitt 12 meter lang og 15 tonn tung
  • levesteder: først og fremst i tropiske hav
  • diett: plankton og småfisk
  • forventet levetid: 60–100 år

Når hvalhaien skal spise, søker den opp mot havoverflaten, der det er et rikt utvalg av plankton og andre små organismer.

Her bruker den et filter til å sortere fisk og plankton fra havvannet.

Hvalhaien fanger maten sin ved å suge vann inn i munnen slik at de små fiskene ikke har noen sjanse for å svømme vekk.

Hvalhaien er ikke kresen og spiser både planteplankton, dyreplankton, reker og småfisk som sardiner og ansjos.

Hvor lever hvalhaien?

Hvalhaier er bereiste dyr som migrerer hele jorden rundt, men foretrekker å svømme i de tropiske havene rundt ekvator.

En studie fra 2018 har undersøkt hvalhaiers levesteder og funnet ut at de kystnære områdene der det er flest hvalhaier, har grunt vann, men ligger like ved områder med veldig dypt vann.

Årsaken til at hvalhaien liker akkurat disse områdene, er ifølge forskerne at det er mye mat der.

I tillegg peker de på at hvalhaien bruker oppholdet i det varme grunne vannet til å få varmen i seg etter å ha dykket i det kalde dype vannet.

Hvalhaiens historie

Hvalhaiens slekt går mer enn 65 millioner år tilbake til jura- og krittiden.

Den gangen vandret dinosaurer rundt på kontinentene, som lå nærmere hverandre og etterlot seg et enormt havområde uten land i sikte der de tidlige hvalhaiene kunne boltre seg.

Kontinenterna under kritaperioden och i dag

På bilden ser du kontinenterna under kritaperioden för 50 miljoner år sedan (till vänster) och kontinenterna i dag.

© Shutterstock

Likevel kom det tidligeste dokumenterte møtet med en hvalhai så sent som i 1828, et stykke utenfor kysten av Sør-Afrika.

Samme år konkluderte forskeren Andrew Smith med at det måtte være verdens største hai man hadde oppdaget – og det skulle det vise seg at han hadde helt rett i.

Mennesket er hvalhaiens største fiende

Som verdens største hai har ikke hvalhaien mange naturlige fiender. Hvalhaiens størrelse er nemlig nok til å skremme de fleste dyr, med unntak av ett: mennesket.

Selv om den store haien ved første øyekast ser farlig ut, er ikke hvalhaien det spor farlig for mennesker.

Det er derimot mennesket som er farlig for hvalhaien.

Her ser vi et team dykkere svømme helt nær en hvalhai.

De siste par årene har hvalhaiens habitat blitt truet av kystutvikling, landbasert forurensning fra blant annet plast, støyforurensning fra båttrafikk og overfiske rundt de korallrevene der hvalhaien finner mat.

Hvalhaiens harmløse vesen har dessuten skapt grobunn for både hvalhaiturisme og haifinnefiske, noe som har ført til flere sammenstøt mellom hvalhaier og båtpropeller.

Valhaj har förlorat fena

En valhaj har förlorat en fena efter en kollision med en båt.

© Shutterstock

Det har fått forskere til å se nærmere på hvalhaiens evne til komme seg etter skader, og for en gangs skyld ga resultatene grunn til optimisme.

Forskningen viste nemlig at hvalhaien har en imponerende evne til å reparere livstruende sår på ekstremt kort tid.

På bare noen få uker hadde nitti prosent av det skadde overflatearealet hos de observerte hvalhaiene grodd, og ett av eksemplarene man observerte, hadde klart å gjendanne en amputert finne i løpet av noen år.

Hvalhaiens imponerende overlevelsesevner bunner i en kombinasjon av et veldig aktivt immunforsvar og et høyt antall reparasjonsgener.

Hvor stor er bestanden av hvalhaier?

Det finnes ingen nøyaktige oversikter over det samlede antallet hvalhai i verdenshavene, men de nevnte faktorene er uten tvil med på å utfordre levekårene for verdens største hai.

Ved hjelp av fotoidentifikasjon kan forskere imidlertid få et innblikk i bestanden av hvalhai i utvalgte områder.

I en studie fra 2017, utført vest i Midt-Atlanteren, regnet forskerne seg fram til at det i denne regionen var en bestand på 2167 hvalhaier.