Haien jakter med alle sanser

Haier bruker alle sansene når de jakter på uskyldige byttedyr. Det løser gåten om hvordan haier lokaliserer og sniker seg inn på sitt neste måltid.

Jagende hai

Haier har flere fintfølende sanser

Haien er en fryktinngytende jeger, men nøyaktig hvordan dyrene går frem for å lokalisere og lure seg innpå et bytte, har man aldri vært klar over.

Men nå har forskere ved University of South Florida, USA, gjennom et seks år langt prosjekt klart å avsløre hemmeligheten. Forskerne studerte tre arter, svarttippet revhai, hammerhai og atlantisk ammehai, som var fanget og plassert i hver sin tank.

Undersøkelsene viste at dyrene brukte ytterst fintfølende sanser i et avansert samspill hele veien gjennom jaktens forskjellige stadier, og at teknikken i bunn og grunn er den samme uansett haiart.

Haier jakter videre til tross for blokkerte sanser

På langt hold benytter haiene luktesansen. Når de er tettere innpå byttet, bruker de synssansen og sidelinjen som er en form for følesans som måler trykkforandringer. I jaktens siste fase bruker haien den elektriske sansen slik at den blir i stand til å sette inn et nøyaktig angrep.

Som et ledd i prosjektet blokkerte forskerne en eller flere av haienes sanser ved f.eks. å dekke til nesen med et isolerende materiale slik at den elektriske sansen ikke virket. Men haiene kunne i stor grad kompensere for den manglende sansen ved å bruke en annen.

Haier har nese for jakt

Den elektriske sansen hos haiersitter i snuten og gjør dem i stand til å oppfange selv ganske små bevegelser i havet. Bli med et av Jordens mest fininnstilte rovdyr på jakt i artikkelen vår: