Shutterstock
Hvithai i sjøen

70 prosent færre haier i verdenshavene

På 50 år forsvant over 70 prosent av havets haier. Noen steder er bare 15 prosent igjen – men det er fortsatt håp.

Verdenshavenes bestand av haier og rokker faller med alarmerende hastighet.

I løpet av de siste 50 år har overfiske massakrert 71 prosent av de store rovfiskene. Det er konklusjonen i en ny studie utgitt i tidsskriftet Nature.

En internasjonal forskergruppe har analysert haiers og rokkers utbredelse med data fra Verdens naturfonds «Living Planet Index» og «Red List Index».

Rødlisterne gjør status over verdens truede dyr- og plantearter. Her tar ekspertene løpende temperaturen på den enkelte arten – blant annet ut fra observasjoner og registreringer på dyrenes faste ruter.

3 av 4 haiarter i fare

Tallene for haier og rokker viser et dramatisk fall på få tiår. Bortsett fra hammerhaien har alle arter opplevd flere dødsfall enn fødsler det siste halve århundret.

Mer enn 3 av 4 hai- og rokkearter er nå sårbare, truet eller kritisk truet. Altså har de en «høy», «veldig høy» eller «ekstremt høy» risiko for å dø ut.

Studien peker ut overfiske som den primære synderen. Selv om haifiske er forbudt eller begrenset i mange land, bugner fiskegarnene fortsatt av haier og rokker.

Dyrenes finner er noen steder en delikatesse, og oljen fra leveren er også en ettertraktet vare. Mange haier og rokker ender dessuten i trålernes nett som bifangst.

Hard kontroll mot katastrofen

Forskernes data viser at det relative fiskeritrykket – altså hvor hardt bestandene utnyttes i forhold til resterende antall – er 18-doblet de siste 50 årene.

Det er et stort problem, for haier og rokker som øverste ledd i næringskjeden er avgjørende for havets balanse.

Når rovdyrene dør ut, sender det sjokkbølger ned gjennom rekkene. Byttedyr som haiene tidligere holdt i sjakk, får nå muligheter for å boltre seg – og havets samlede økosystem risikerer å kollapse.

For mennesker, spesielt i fattige land, betyr det i verste fall tomme tallerkener.

Ingen av de undersøkte artene er imidlertid havnet på rødlistenes to mest alvorlige kategorier – «utdødd i vill tilstand» eller «utdødd» – så det er fortsatt håp. Studien viser at antallet hvithaier og hammerhaier vokser de stedene hvor man har innført harde restriksjoner på fisket.

Forskerne oppfordrer derfor til mer regulering, slik at rovfiskene kan hjelpes tilbake:

«Et par lyspunkter viser at selv store haier med lange liv kan komme seg når vitenskapelig basert fiskerirestriksjoner blir innført og håndhevet». Marinebiolog Richard Sherley fra University of Exeter