Haier

Haier

Haier er et av verdens eldste dyr

Haier er noen av de eldste dyrene på kloden. Som art kan haier spores 420 millioner år tilbake i tiden, noe som blant annet innebærer at de overlevde asteroiden som drepte dinosaurene. I motsetning til hvaler, som er pattedyr, er haier fisk – og en veldig mangfoldig fisk. Det finnes nemlig omkring 480 ulike haiarter. Haier har 5–7 hovedgjeller og et skjelett som består av brusk. Haiers størrelse varierer mye fra art til art. Den lille lanternehaien er for eksempel 20 centimeter lang, mens hvalhaien kan bli helt opptil 18 meter. Haier finnes i alle verdenshavene. Faktisk kan noen haier, som oksehaier, også leve i ferskvann. De fleste haier foretrekker imidlertid varmere hav, som for eksempel hvalhaier, hammerhoder og tigerhaier. Gå på oppdagelsesferd i artiklene våre og lør mer om haier.
Haier i Europa – brugde

Hva spiser haier

Haier er ikke kresne og spiser stort sett alle dyr de kan finne i havet. Det er alt fra fisk og andre haier til seler og pingviner. Noen haier, som hvalhaien og brugden, spiser nesten bare plankton. Andre haiarter har foretrukne byttedyr. Oksehaien foretrekker for eksempel andre haier, mens hvithaier foretrekker seler og sjøløver.

Haier i Europa

Det er også haier i europeiske farvann. Haier i europeiske farvann kommer i mange ulike størrelser.

Brugder

Brugder er den største haien i Europa. Den kan bli opptil 6–8 meter lang, og er dermed den største fisken i Europa. Faktisk er hvalhaien den eneste fisken som er større enn brugden.

Selv om brugden har en fryktinngytende størrelse, så er den helt harmløs overfor mennesker.

Pigghåer

Pigghåer er en av de haiartene som finnes i de fleste farvannene. Det var en gang mange pigghåer i europeiske farvann, men i dag er pigghåer kritisk truet på rødlisten hos «International Union for Conservation of Nature» (IUCN), som er en av verdenens ledende målestokker for bevaring av dyr. Pigghåer blir omkring 1,3 meter lange.

Svarthå

Svarthaien er Europas minste hai med en lengde opp til 60 centimeter. Den lille haien har tusener av små lysorganer som kan avgi et grønt lys. Det er flere teorier om haiens lys, for eksempel at det kan være kamuflasje eller fungere som kommunikasjon.

Hai

© Shutterstock

Er haier farlig for mennesker?

Populærkultur har gjennom tiden skapt et bilde av haien som et menneskeetende havuhyre. Det er imidlertid en myte at haier aktivt jakter på mennesker, og derfor er haiangrep også sjeldne. Det skjer imidlertid fra tid til annen at en hai angriper mennesker. Det var globalt omkring 64 uprovoserte haiangrep i 2019 med 4 dødsfall på grunn av skadene. Det er statistisk mye større sannsynlighet for å bli truffet av lynet enn å bli angrepet av en hai. Hvithaien, tigerhaien og oksehaien står bak de fleste haiangrep på mennesker.

Er haier farlig for mennesker?

© Shutterstock

Er haier en truet art?

Mange haiarter er i dag på listen over truede dyrearter, inkludert brugden, hvalhaien og hvithaien. Det skyldes i høy grad overfiske, tap av habitat og plast i havet. Det anslås at 100 millioner haier hvert år fiskes opp av havet, blant annet for å møte etterspørselen etter haifinnesuppe, som er spesielt ettertraktet i Asia. Mange haier dør også av plastforurensning, for eksempel ved å bli viklet inn i etterlatte fiskegarn og annen plastsøppel. I tillegg dreper mikroplast haier, da det kan gi forstoppelse med sultedøden til følge.

Hvithai

© Shutterstock
Side 1 / 3