Trenger fisk å sove?

Det finnes eksempler på søvn hos stort sett alle dyregrupper, også flere fiskearter.

Sover fisk papegøjefisk

Forskerne har fortsatt problemer med å definere hva søvn egentlig er, og hvorfor så mange dyrearter har behov for å sove.

En ofte brukt definisjon på søvn går ut på at dyr sover hvis de med jevne mellomrom inntar en hvilestilling og samtidig reagerer mindre på sansepåvirkninger, for eksempel lys, lyd, elektrisitet og trykkpåvirkninger.

Ut fra denne definisjonen har forskerne funnet eksempler på søvn i stort sett alle dyregrupper – selv hos bier og veps.

Biologenes kunnskap om søvnvanene hos fisk er imidlertid ganske begrenset – for eksempel vet de ikke om alle fiskearter har behov for å sove.

Sebrafisken viser klare tegn på søvn

Sebrafisken viser imidlertid klare tegn på søvn og blir flittig brukt i søvnforskning.

Hos sebrafisken går både larver og voksne fisker inn i søvntilstander hvor de er mindre følsomme overfor sanseinntrykk. Når fiskelarvene sover, holder de hodet nedover, mens de voksne fiskenes søvn avsløres av en hengende halefinne.

Når det er sengetid, søker de fleste sovende fiskeartene bare mot bunnen uten noen spesielle forberedelser.

Blinde fisker trenger ikke søvn

|

Fisk som lever i mørke huler eller er født blinde (for eksempel den meksikanske Typhliasina pearsei), viser ikke tegn på søvnatferd.

Forskerne mener at disse fiskeartene ikke trenger søvn fordi de ikke blir stimulert visuelt, og derfor har hjernene deres ikke et spesielt stort behov for å bearbeide sanseinformasjon.

Også stimfisk trenger mindre søvn, i og med at de kan nøye seg med å følge de nærmeste i stimen og dermed bruker synssansen markant mindre enn annen fisk.

Papegøyefisken sover i en slimpose

Papegøyefisken er et unntak.

Før den legger seg til å sove i korallrevet, skiller den ut en slimpose gjennom munnen.

Etter en halv time omslutter posen hele dyret, og papegøyefisken legger seg til ro i slimhylsteret sitt, som trolig skjuler lukten til fisken overfor rovdyr. CLAUDIO

Papegøyefisken skiller ut sin slimete sovepose via munnen, og posen omslutter fisken og skjuler lukta. Foto: Reinhard Dirscherl/Getty Images

Mennesker og dyr er bare våkne når det er en fordel for dem

Det finnes fire ulike typer søvn - og det er en smart måte å øke sjansene for å overleve. Du kan lese mer i vår store sove-artikkel: