Fisk slår hull på skjell med en stein

En dykker fikk en overraskelse da han så en leppefisk bruke et redskap.

Wrasse using stone to open clam

Fisker må kanskje inkluderes blant de dyrene som kan bruke redskaper. En dykker ved Great Barrier Reef i Australia ble vitne til noe uvanlig da han på vei opp etter et 18-metersdykk hørte en merkelig lyd.

Lyden kom fra en leppefisk som hadde tatt et hjerteskjell i munnen og svømt bort til en stor blottlagt fjellknaus på havbunnen. De neste 75 sekundene var dykkeren så heldig at han fikk tatt en serie fotografier som dokumenterte det som deretter skjedde.

Fisken snudde seg over på siden og banket skjellet hardt mot steinen med et par kraftige kast med hodet. Etter flere slag ble skjellet knust, og så fikk fisken tak i det spiselige innholdet.

Ifølge marinbiologer ved bl.a. Central Queensland University i Australia er dette kanskje det første sikre beviset på at en fisk kan bruke et redskap.

Leppefisk bruker redskap

Forskerne mener at leppefisken bruker knausen som underlag og dermed lever opp til definisjonen av redskapsbruk som atferdsforskeren Jane Goodall formulerte.

Goodall, som var den første til å observere sjimpanser som benyttet redskaper, uttrykte det som ”bruken av et ytre objekt som en funksjonell utvidelse av hånden eller munnen for å oppnå et umiddelbart resultat”.

Til nå har man sett bruk av redskaper hos pattedyr, fugler og blekkspruter. Hva fiskene angår, har det ifølge forskerne versert mange beretninger på ”god historie”-nivå uten tilstrekkelig dokumentasjon.