Kan krabaten i bollen dø av ensomhet?

En stimfisk kan oppleve manglende selskap som en stressfaktor.

Goldfish

Det er mange grunner til at en akvariefisk plutselig dør. De kan mistrives grunnet sykdom, oksygenmangel eller andre stressende forhold i akvariet.

De såkalte ”gullfiskene” finnes i mange varianter. Noen av dem er stimfisker og har en medfødt dragning mot gruppesamhold. Det er blant annet en fordel med hensyn til rovdyr og paring. Et dyr som hindres i å etterleve en medfødt tilbøyelighet, blir stresset. Det fører til økt mottagelighet for sykdommer og i verste fall til at dyret dør. For en stimfisk kan ensomhet være en stressfaktor fordi den sjeldnere føler seg trygg når den må leve uten en stim.

Gullfisk er prydfisk som ble dyrket frem i oldtidens Kina basert på fargede sølvkarusser (Carassius auratus).