Hvilken fisk er verdens raskeste?

Fisker svømmer med ulik fart. Men hvorfor er egentlig noen fisker kjappere enn andre?

Tuna

Det er usikkert nøyaktig hvilken fisk som er den raskeste og har størst akselerasjon, men en av de beste målingene står tun-fisken for med 75 km/t.

Fisker beveger seg gjennom vannet ved å lage et bakoverrettet trykk i vannet enten med kroppen eller finnene. Fisker flest beveger seg ved hjelp av store svømmemuskler som sitter langs kroppen. Trykket oppstår når fiskens muskler foretar en bølgende bevegelse som går fra hodet og ned mot halen. Bevegelsen fremkalles ved at musklene slapper av og deretter trekker seg sammen. Jo større kraft musklene kan gi, og jo raskere bølgebevegelsen kan gjentas, desto hurtigere er fisken i stand til å svømme.

Hos noen arter, eksempelvis ålen, er bølgebevegelsene store. Denne svømmeformen gir ikke størst fart. Hos raskere arter som sild er bølgene små fremst i kroppen og blir store i kroppens bakerste del. Hos de aller hurtigste artene, blant annet sverdfisken, foregår bølgebevegelsene utelukkende i den bakerste delen av fisken. Når disse artene svømmer fort, er det nesten bare halestilken og halefinnen som beveger seg.

Kroppen er som skapt for fart

Tunfisken har en perfekt tilpasset kropp. Den strømlinjeformede designen reduserer vannfriksjonen og muliggjør ekstreme hastigheter.

  • Stiv og strømlinjeformet sikrer minimal vannmotstand.

  • Fordypninger i kroppen trekker finnene inn og gjør vannmotstanden mindre.

  • Lang og seilformet halefinne motvirker turbulensen i vannet.

  • Smal halestilk minsker vannmotstanden når halefinnen slår fra side til side.

  • Hvite glykogenholdige muskler sikrer korte eksplosjonslignende svømmeutfall.