Har alle fisker like mange ben?

Noen matfisker virker som om de bare inneholder ben. Har alle fisker like mange ben?

Partert tunfisk
© Shutterstock

Fiskebena som oftest gir pro-blemer rundt middagsbordet, er som regel ribben som er knyttet til fiskens ryggrad. Ribbena ligger mellom musklene på både buk- og ryggsiden hos de fleste benfiskene, der de gir støtte og avstivning for bløtdelene. De ulike fiskeartene har ikke like mange ribben. Utgangspunktet for skjelettet er nok det samme, men som hos andre virveldyr har det også hos fiskene skjedd tilpasninger i skjelettet avhengig av de enkelte artenes behov. Ferskvannsfisk som gjedde, mort, ørekyt og brasme er kjent for å ha spesielt mange ben, kanskje fordi ferskvann gir mindre støtte enn saltvann. Andre fiskearter eksisterer derimot med et sterkt redusert antall ribben. Det gjelder for eksempel breiflabb som er flattrykt og helt uten ribben. Breiflabb er en altetende bunnfisk som er populær som matfisk. Den har et kraftig ryggben, og skjærer man langs det helt ned til halen, får man to helt benfri fileter.