Finnes det fisk som går på land?

Finnes det noen fiskearter som kan overleve på landjorden i kortere eller lengre tid?

Ål i akvarium
© Shutterstock

Det finnes faktisk fisk som forlater det våte elementet i lange perioder. Det er til og med enkelte arter som tilbringer mer tid ute av vannet enn i det. Det best kjente eksempelet er ålen. Når den som ung vandrer fra gyteområdene i Sargassohavet og tilbake til Europa, eller når den som voksen skal av sted for å gyte, ”åler” den seg over lange strekninger på land for å komme til de vannløpene som kan føre den til havet. Ålens evne til å forlate vannet skyldes et tykt skinn som gjør at den ikke blir skadet for eksempel av sand og grus, og små gjelleåpninger som gjør at gjellene ikke så lett tørker inn. Av andre landgående fisker har vi de tropiske slamkryperne som lever i hull på grunt vann i mangrovesumper. Ved høyvann oppfører de seg som andre fisker, men når det blir lavvann, kryper de rundt på mudderbankene for å lete etter mat eller kurtisere. Men de er nødt til å fukte gjellene regelmessig for å få puste. Som en ekstra reserve har skinnet deres utviklet en rekke blodkar som trekker oksygen ut av luften. Den fisken som har den mest merkverdige atferden på land, er nok den sørøstasiatiske klatrefisken. Den er mest aktiv om natten, da den kan ”klatre” flere meter opp i trær som vokser nær vannet.