Shutterstock

Hvordan gir en elektrisk ål støt?

Elektrisk ål gir støt både når den jakter og forsvarer seg. Men hvordan skjer det?

Elektrisk ål er svømmende batteri

Den elektriske ålen kan generere opptil 600 volt som brukes til både forsvar og jakt. Ålen er egentlig bare en stor svømmende sekk som er full av flere tusen ørsmå batterier. Cirka 80 prosent av kroppen er fylt med tre elektriske organer – ett stort og to litt mindre.

1: De elektriske organene består av såkalte elektrocytter som er flate og skiveformede celler som er stablet tett sammen.

2: Biologiske pumper i cellemembranen sender negative elektriske ioner ut av cellen og positive inn i den. Utvekslingen akkumulerer en spenningsforskjell på cirka 0,1 volt mellom cellemembranens ytter- og innerside, og den kan ålen sende ut som en gnist.

En voksen ål har i seg 6000 elektrocytter, og bølgen av utladninger gir derfor en samlet ladning på 600 volt.