Shutterstock
Fisk regnvær

Biter fisken bedre når det regner?

Hvis værvarselet lyder på regnvær, kan det godt bety mer fisk på kroken. Men faktisk kan et godt regnskyll også ha den motsatte effekten.

Blant sportsfiskere er det delte meninger om hvorvidt fisken biter lettere på kroken under eller etter et regnvær, for fiskernes erfaringer er så ulike.

Forholdet er nok heller det at det avhenger av hva slags vann man fisker i, fordi regnet kan ha forskjellige konsekvenser.

Uklart vann gir færre bitt

Noen steder vil kraftig regn kunne bety at jordpartikler fra terrenget skylles ut i vannet, slik at det blir grumsete og uklart. Det vil gjøre siktbarheten dårligere for fisken og minske sjansen for at den ser agnet på kroken.

Da kan nedbør være ensbetydende med dårligere fiske. I andre sammenhenger kan regn derimot øke fiskens lyst til å bite på kroken, og det er det flere årsaker til.

Strøm gir flere byttedyr

I de ulike vassdragene får regnet vannstanden og strømhastigheten til å stige, og det kan utløse høyere aktivitet hos fisken. Mange fisker står ofte og venter i bakevjene i vassdraget der maten som føres nedover med vannet, har en tendens til å samle seg.

Fisk gjemmer seg bak stein

Fisk gjemmer seg ofte bak steiner i jakten på mat. Regnvær kan imidlertid få dem fram fra skjulestedene.

© Shutterstock

Når strømmen blir sterkere, vil den føre flere byttedyr forbi fisken som står og venter, og det øker fiskens lyst til å jakte. Regnet bidrar også til at antallet smådyr og insekter i vannet øker, fordi de blir med vannet som renner fra bakken og ut i elven.

Les også: Fjesing er Nord-Europas giftigste fisk

Regnvær kan øke oksygen

Når regndråpene pisker opp overflaten, vil det ofte også skje at oksygenmengden i overflatevannet øker. Det kan føre til at fisken blir livligere og får større lyst til å ta for seg av metemarken.

Mange fisker foretrekker dessuten å komme frem fra skjulestedene for å jakte først når det skumrer eller er blitt natt. Mørke regnskyer kan derfor bidra til å lokke fisken ut på åpent vann der sportsfiskerens muligheter til å fange den er betydelig bedre.

Fisk i regnvær

Noen fisker kan forveksle vanndråper med insekter. Derfor kan et regnvær drive dem opp til vannoverflaten.

© Shutterstock

Endelig kan man også se for seg at regndråpene som treffer vannet, får lite erfarne fisker til å tro at det er insekter i lassevis som faller ned. Det kan også bidra til å øke interessen for agnet på sportsfiskerens krok.