Er sjøanemonen virkelig et dyr?

Sjøanemonen ligner på en plante, men jeg har hørt at den er et dyr. Hva er egentlig forskjellen på planter og dyr?

Fargerike sjøanemoner
© Shutterstock

Sjøanemoner er ganske riktig dyr, og det skyldes at de har en rekke kjennetegn som man finner igjen hos dyrene, men ikke hos plantene. Selv om voksne sjøanemoner – i likhet med planter – sitter stille nesten så lenge de lever, kan de fleste voksne indi-videne faktisk flytte seg, og larvene kan tilbakelegge lange strekninger før de slår seg ned for å starte sitt voksne liv. På dette tidspunktet blir sjøanemonene gjenstand for en metamorfose der larvene forvandler seg til voksne polypper. Ingen planter gjennomfører metamorfose, det gjør bare noen dyr. Sjøanemonelarver bruker også primitive muskellignende strukturer for å bevege seg, og de voksne sjøanemonene har muskler som får tentaklene til å bevege seg – ingen planter har muskler. Som alle andre dyr lever sjøanemonene av å ete andre organismer. Kjøttetende planter får også et livsviktig kosttilskudd fra forskjellige byttedyr, men i motsetning til sjøanemonene mangler plantene et indre kammer til nedbrytning og opptak av måltidet. Sjøanemonene har et stort magelignende hulrom der maten brytes ned. Fordøyelsessystemet er likevel ganske primitivt sammenlignet med andre dyr, og avfallsproduktene etter måltidet kommer ut samme sted som føden kom inn. Den samme åpningen er altså både munn og endetarmsåpning. Endelig viser studier av sjøanemonenes DNA at de er nærmere i slekt med andre dyregrupper som manetene, enn med planter.