Brennmaneter kommer i horder

Usynlige, meterlange brenntråder gjør møtet med en brennmanet til en ekstremt smertefull opplevelse som plager flere og flere badende på sensommeren.

Brennmanet 2

Hvor farlig er brennmaneten?

På sørligere breddegrader kan møtet med gigantiske brennmaneter i sjøen føre til alvorlige forbrenninger og koster hvert år menneskeliv.

Her hjemme er det spesielt de røde brennmanetene og noen steder de blå som, med en størrelse på opp til 50 cm i diameter og 10 meter lange brenntråder, sender folk hjem fra svømmeturen med intense smerter. Særlig på slutten av sesongen, når havstrømmene fører manetene faretruende nær kysten.

Brennmanetenes nesten gjennomsiktige brenntråder er utstyrt med giftige nesleceller, som stikker en liten giftnål med mothake på inn i offeret når det kommer i berøring med dem. Det er slik rovdyret lammer byttet sitt – plankton og småfisk – før den forsyner seg av maten.

Manetene kommer – og de blir flere

Brennmanetene dukker ofte opp i store horder. Det skyldes blant annet at de er særdeles fruktbare. Og antallet ser ut til å være stigende, ifølge forskere i Danmark. Forklaringen kan være global oppvarming, overfiske – som utkonkurrerer fiendene – og internasjonal skipsfart, som frakter med seg manetene rundt.

Resultatet er forbrente mennesker, nedgang i fiske og tilstoppede motorer, fisketrålere og fiskegarn.

Rovmanet fra USA

Ballastvann fra store tankskip brakte blant annet den fryktede rovmaneten Mnemiopsis leidyi fra USA til Svartehavet på 1980-tallet.

Riktignok er den ikke farlig for mennesker, men navnet sitt fikk den fordi den støvsugde området for dyreplankton og slukte i seg fiskeegg og larver, og fikk dermed næringskjeden til å bryte sammen og fisket til å kollapse.

Rovmaneten gyter fra den er to uker gammel, den er tvekjønnet og kan produsere 12 000 egg i løpet av 10 dager.

Og i 2006 ble den observert i det nederlandske Vadehavet. Derfra er den blitt ført videre opp gjennom Nord-Europa, der den ser ut til å være kommet for å bli.

Hvert år utpå sensommeren registreres den noen få centimeter lange eggformede, gjennomsiktige ribbemaneten i svært store mengder.

Hva gjør man hvis man blir brent av en brennmanet?

Hvis store deler av kroppen er forbrent etter møtet med en brennmanet, er det grunn til å oppsøke lege og få smertestillende behandling. Har man dårlig hjerte, kan et møte med en brennmanet føre til at man går inn i en tilstand av sjokk.

Men i langt de fleste tilfellene er forgiftningen bare smertefull. Og ikke gni huden, da risikerer man betennelse.

Den beste medisin mot forbrenningen er i stedet å bli værende i vannet – på trygg avstand fra brennmanetene – og skrape av neslecellene med et barberblad eller en ispinne uten å massere giftnålene lenger inn. Eddik hemmer dessuten virkningen av giften.

Manetenes gullalder

Det er ikke bare på de nordlige breddegrader at manetene oversvømmer farvannene. Noen steder ødelegger enorme manetstimer fisketrålere eller dreper tusenvis av fisk i laksefarmene.

Manetene kommer – i et enormt antall – og de kan takke oss mennesker for suksessen.

Det kan du lese om i denne artikkelen: