Shutterstock
Nærbillede af sort labrador

Hundeår – så gammel er hunden din i menneskeår

Det er en myte at du kan regne ut hvor gammel hunden din er i menneskeår ved bare å gange med sju. Derfor har forskere ved hjelp av såkalt epigenetikk laget en formel som kan regne ut hva hundeår svarer til i menneskeår.

"Hvor gammel er hund i menneskeår?"

Mange hundeeiere har gjennom tiden prøvd å regne ut hvor gamle de pelskledde vennene sine er i menneskeår.

En gammel huskeregel lyder at man bare kan gange hundens alder med sju. Men det er en seiglivet myte som ikke bygger på noen data.

Amerikanske forskere har imidlertid laget en formel som er basert på genetiske studier og som endelig kan kaste litt vitenskapelig lys over hundenes sanne alder i menneskeår.

Formelen er: Menneskeår = 16 * ln(hundeår) + 31

Man beregner alderen ved å finne den såkalte naturlige logaritmen (In) for hundens alder og deretter gange tallet med 16, og deretter legge til 31.

Bruk vår beregner under til å fastslå din hunds alder i menneskeår.

Beregner: Finn din hunds alder i menneskeår

I grafen under kan du se at forholdet mellom hundeår og menneskeår ikke er lineært, men øker raskt i de første årene og faller når hunden blir eldre.

Hundeår i menneskeår

Graf over hundeår i menneskeår. Hundens alder i forhold til menneskeår går raskt de første to år.

© Jari Hautamäki

Men når er en hund voksen?

I studien delte forskerne både menneske og hund i fire livsfaser:

  • Ung (2–6 måneder for hunder og 1–12 år for mennesker)
  • Tenåring (6 måneder til 2 år for hunder og 12–25 år for mennesker)
  • Voksen (mellom 2–7 år for hunder og 25–50 år for mennesker)
  • Senior (7+ år for hunder og 50+ år for mennesker)

En hund anses som voksen i sitt andre leveår ifølge studien. Men ifølge American Animal Hospital Association (AAHA) bør både hunderase og størrelse også inngå i utregningen.

Epigenetikk avslører hundenes menneskealder

For å aldersbestemme menneskets beste venn tok forskerne udgangspunkt i et genetisk forskningsområde innen endringer i de kjemiske strukturene på DNA, såkalt epigenetikk.

Disse kjemiske strukturene kalles også metyleringer, og det endrer seg gjennom hele livet på grunn av miljømessige faktorer som for eksempel kosthold og stress.

Endringer i metyleringer er imidlertid også påvirket av alder, og forskere kan derfor analysere de kjemiske strukturene og dermed aldersbestemme celler.

Tidligere forskning har vist at andre arter, inkludert hunder, også gjennomgår aldersrelaterte metyleringer, og derfor kunne forskerne bruke teknologien som springbrett til å regne ut hva hundeår svarer til i menneskeår.

Labradorer er utgangspunkt

Forskerne undersøkte blodprøver fra 104 labrador retrievere i en aldersspenn på 16 år i jakten på blant annet å omregne hundeår til menneskeår.

De valgte å undersøke en enkelt rase fordi det gir en genetisk ensartethet som gjør det mulig å finne de faktorene som er relatert til for eksempel alder. Det betyr imidlertid også at andre arter kan gi andre resultater.

Hundenes blodprøver ble sammenlignet med tidligere epigenetiske studier av 320 mennesker i alderen 1–103 år.

Resultatene viste at metyleringene i mennesker og hunder hadde flere sammenligningspunkter som kunne brukes til å lage en formel for hundeår. En åtte uker gammel valp svarte for eksempel til en ni måneder gammel baby, mens en hunds gjennomsnittlige levetid på 12 år kunne sidestilles med menneskets gjennomsnittlige levetid på 72 år.

Hos unghunder og voksne hunder så forskerne en økt metyleringsprosess i forhold til mennesker i samme alder, og de understreker derfor at aldersforholdet mellom menneske og hund er preget av skjønn i denne perioden.

Takket være denne forskningen er det nå mulig å omregne hundeår til menneskeår mer nøyaktig med en forholdsvis enkel formel.

Brun labrador i naturen

Labrador retrieveren blev brugt til at lave en en epigenetisk profil over hunde, som kan hjelpe med at omregne hundeår til menneskeår.

© Shutterstock

Hundeår som tar høyde for hunderase og størrelse

American Animal Hospital Association gir et mer nyansert bilde av hundeår og hunders ulike utviklingsfaser i en rapport fra 2019.

Her tas både rase og størrelse i betraktning for å gi hundeeiere og dyrleger et klarere bilde av hundens utvikling og alder.

Hundetabell ifølge American Animal Hospital Association:

  • Hvalp – 0–6 måneder eller 0–9 måneder avhengig av rase og størrelse.
  • Ung voksne – 9 måneder til 3 eller 4 år.
  • Voksen – Fra 3–4 år til 75 prosent av hundens estimerte levetid (varierer avhengig av rase og størrelse)
  • Senior – De siste 25 prosentene av hundens forventede forvente levetid til slutten av livet.
  • Livets avslutningsfase – den døende fasen, ulik lengde avhengig av den underliggende sykdommen.
Valp og voksen golden retriever

Voksen golden retriever med valp.

© Shutterstock

Hvilken hunderase lever lengst?

I en forskningsrapport fra 2018 utgitt av det japanske selskapet for veterinærvitenskap, ble data fra 12.039 hunder fra fem ulike dyrekirkegårder i Tokyo undersøkt.

I studien inngår 19 raserene og blandede hunderaser, der sistnevnte ble gruppert i to vektklasser.

Rapporten viste at den gjennomsnittlige forventede levetiden for hunder er 13,7 år, og ved hjelp av formelen kan vi finne ut at 13,7 hundeår svarer til 73 år for et menneske. Det er imidlertid verdt å påpeke at det er relativt store variasjoner mellom ulike hunderaser.

Den høyeste gjennomsnittlige forventede levealderen var hunderasen shiba med 15,5 år, og den laveste var den franske bulldoggen med 10,2 år.

Chihuahua er en populær hunderase, og mange mennesker stiller sannsynligvis spørsmålet: hvor lenge lever en chihuahua?

Den japanske studien omfattet 1079 chihuahuaer og konkluderte med at en chihuahua i gjennomsnitt lever 11,8 år. Den eldste chihuahuaen i studien ble imidlertid 21,7 år gammel.

Det er imidlertid mange flere hunderaser enn de som inngikk i studien, og rasen på verdens eldste hund var for eksempel ikke inkludert.

chihuahua

Hvor lenge lever en chihuahua? Ifølge en japansk studie basert på levetiden for 1079 chihuahuaer er gjennomsnittsalderen for en chihuahua 11,8 år.

© Shutterstock

Hvor gammel kan en hund bli?

Verdens eldste hund i Guinness Book of Records var en australsk cattledog ved navn Bluey som ble 29 år og 5 måneder gammel. Bluey sovnet inn 14. november 1939.

Hvis vi bruker formelen til å beregne hundeår til menneskeår, svarer Blueys alder til 85 menneskeår.