Hvordan parer skjell og snegler seg?

Bruker alle bløtdyr de samme metodene når de skal føre genene videre? Og hvordan parer henholdsvis skjell og snegler seg?

Hvordan parer skjell og snegler seg?

Selv om både skjell og snegler hører inn under bløtdyrene og er i nokså nær slekt med hverandre, tar de seg av formeringen på to helt forskjellige måter.

Skjell sprøyter kjønnsceller ut i vannet

Skjellenes reproduksjonssystem består av to enkle kjønnsorganer som kalles gonader, og som produserer hannlige eller hunnlige kjønnsceller som bare sprøytes tilfeldig ut i vannet. Sjansen for at befruktning skjer tiltar ved at skjellenes gyteperioder er tilpasset eksterne omstendigheter, blant annet månefasene, sjøtemperaturen og endringer i saltholdigheten.

Dessuten kan et skjell bli kjemisk stimulert av andre skjells gyting til selv å sette i gang og gyte.

Snegler har tvekjønnet gruppesex

Snegler skiller seg fra skjellene ved at de aller fleste artene både på land og i sjøen hengir seg til en konkret paringsakt mellom en hann og en hunn eller mellom tvekjønnede individer.

Enkelte sneglearter lar alle hemninger fare og går for en form for gruppesex der de største individene er hunner og befinner seg nederst i haugen, de øverste er hanner, og individene midt imellom holder på å skifte kjønn fra hann til hunn.

Snegler gjennomfører en konkret paringsakt. Her mellom flere tvekjønnede individer.

Hos de fleste sneglearter har hannen et kjønnsorgan av kalk eller kitin, kalt kjærlighetspil, som overfører sædcellene direkte til hunnens indre der eggene blir befruktet.

Noen få vannlevende snegler har likevel en forplantning som ligner skjellenes, altså at eggcellene befruktes i vannet og utenfor hunnen. Vanlig toppsnegl har eksempelvis en ytre befruktning der hannene gyter sædceller fritt i vannet. Hunnene skyter deretter eggene opp i skyen av sædceller.

Aper er mer aggressive enn snegler og skjell

Man kan sikre formeringen på mange måter. Hunnene hos kapusineraper skaffer seg f.eks. sex ved å kaste stein etter hannene. Se videoen her: