Sjelden nattfrosk overrasker med ny sexstilling

En indisk nattfrosk utvider froskenes sexrepertoar med en ny og spesiell måte å pare seg på. Tidligere har forskere bare kjent til seks ulike stillinger, men nå har de oppdaget at hannen legger sæd på hunnens rygg og deretter forsvinner.

Hannen bestiger hunnen for å legge sæd på ryggen hennes.

© SATHYABHAMA DAS BIJU

Den indiske bombaynattfrosken har avslørt en helt ny måte å pare seg på.

Det bringer antallet sexstillinger blant verdens om lag 6650 froskearter opp i sju.

Hannfrosk etterlater sædklatt på hunnens rygg

Vanligvis befrukter hannfrosken hunnens egg så snart hun legger dem, ved for eksempel å holde hunnen fast med forbeina.

>> Fascinert av dyrenes verden? Få et godt tilbud på Illustrert Vitenskap her!

Men nattfrosken fra India bruker en helt annen teknikk, har biologer fra universitetet i Delhi oppdaget.

Her skrever hannen over kroppen til hunnen for å legge en klatt sæd på ryggen hennes. Den klatten glir senere ned til eggene.

SEKS KJENTE SEXSTILLINGER:

Felles for de sexstillingene som har vært kjent blant frosker, er at hannen har et fast grep om hunnen under hele akten.

###

NYOPPDAGET SEXSTILLING:

Han legger sæd på hunnens rygg - og stikker.