Kjønnskamp ga endene enorme organer

Hannene hos den argentinske trommeanden har – i forhold til sin størrelse – den største penisen av alle kjente virveldyr. Det velvoksne organet er utviklet i en evig kjønnskamp med artens hunner, som på sin side har adskillige fiffige mottrekk mot uønsket paring.

En argentinsk trommeand er en fargesprakende fugl. Hannen har brun kropp, svart hode og et strålende blått nebb. Med en lengde på cirka 40 cm og en vekt på 600–700 gram gjør den ikke mye av seg. Men den lille anden spiller en vitenskapelig rolle som er langt mer betydningsfull enn den beskjedne størrelsen kunne forlede en til å tro.

Det har lenge vært kjent i vitenskapskretser at den argentinske trommeandens hanner er uvanlig velutstyrt med hensyn til størrelsen på kjønnsorganet. En penislengde på 20 cm, altså omkring halvparten av hele fuglens kroppslengde, er slett ikke noe uvanlig mål hos denne arten.

Men det var først da den amerikanske forskeren Kevin McCracken i 2001 offentliggjorde fotografier av en fugl han hadde fanget da han arbeidet med et prosjekt i Sør-Amerika, at fagfolkene ble klar over hvor ekstrem den lille anden egentlig er.

Andriken som McCracken fant, hadde en penis på 42,5 cm, noe som omtrent tilsvarte fuglens egen kroppslengde. Arten hadde allerede rekorden i å være i besittelse av det største kjønnsorganet i forhold til kroppslengden av alle kjente virveldyr, og nå ble den karslige rekorden for alvor befestet.

Sjelden penis

At det faktisk forekommer en penis, er nokså uvanlig i fugleverdenen. Det er i realiteten færre enn tre prosent av de cirka 10 000 kjente fugleartene som har en hann med utvendig kjønnsorgan. Det er kjent fra noen mindre grupper som tinamuer, gjeter-fugler, hokkoer, strutsefugler, flamingoer og altså hos andefuglene.

De aller fleste fugler parer seg i stedet ved at hannen og hunnen presser sammen kloakkåpningene, som er et felles utløp for tarm-systemet, ekskresjonsorganene og kjønnsorganene, før sædcellene overføres fra hannen til hunnen. Hele prosessen tar vanligvis bare noen få sekunder.

Utviklingsmessig er det et spesielt fenomen, ikke minst når man tar i betraktning at hos fuglenes forfedre, krypdyrene, er alle hanner utstyrt med penis (noen ganger til og med to). Spørsmålet blir da om det er den lille gruppen fugler med penis som avviker, eller om det er alle de andre fugleartene som har fjernet seg lengst fra stamfedrene.