Hvorfor eter noen hunner maken etter paringen?

På TV har jeg ofte sett paring hos edderkopper og insekter, der hunnen eter hannen etterpå. Hvordan kan denne merkelige atferden forklares?

Grønn kneler på blad
© Shutterstock

Det finnes faktisk en del arter der hunnene har den merkelige vanen at de spiser hannen etter eller til og med under paringen, men det er spe- sielt vanlig hos edderkoppene. Det er fremsatt flere teorier om hvorfor denne atferden har utviklet seg. Generelt anser man det rett og slett for å være et spørsmål om ernæring for hunnen. Etter paringen har hannen utspilt sin rolle, og da kan hunnen like godt dra nytte av den energien han inneholder. De aller fleste edderkopphannene er imidlertid så små i forhold til hunnen at de ikke kan bety særlig mye i hennes kosthold. Da er det nok snarere et spørsmål om at hunnen oppfatter alt som rører på seg, som bytte. Hannens beskjedne størrelse kan faktisk være en sikkerhetsforanstaltning som skal gjøre ham mindre interessant som bytte. Noen hanner benytter en annen overlevelsesstrategi. De binder ganske enkelt hunnen med spinnetråder før de parer seg med henne. Hos knelerne, som tilhører insektene, ser vi også eksempler på at hannen ender i hunnens mage. Der er de to kjønnene mer like av størrelse, så måltidet kunne godt tenkes å spille en viss ernæringsmessig rolle. Undersøkelser tyder imidlertid på at det slett ikke er så vanlig at knelerhunnen eter maken som man tidligere har trodd.