Hvilket dyr får flest unger?

Hvilket dyr har fruktbarhetsrekorden? Og er det nødvendigvis alltid en smart strategi å få så mange unger?

Ocean sunfish

Alle dyrearter prøver å sette så mange levedyktige unger som mulig til verden. Det er som regel mangel på mat og dårlig plass som setter en grense for hvor mange unger artene kan fostre opp, og disse utfordringene har dyrene løst ved hver for seg å utvikle forskjellige strategier for forplantningen.

Noen arter bruker bare kort tid og ikke mye energi på stell av ungene og kan derfor få ganske mange av dem. Prisen for en slik strategi er at ungene er dårlig rustet til å klare seg selv og derfor ofte dør før de blir voksne. Det gjelder særlig mange fiskearter der størsteparten av yngelen stryker med. Men antallet egg som fiskene gyter, kan være overveldende. En god kandidat til tittelen Jordens mest fruktbare dyr er følgelig den omkring to tonn tunge månefisken, der hunnen kan makte å gyte 300 millioner egg. Bare svært få opplever voksen alder.

Andre dyrearter satser større ressurser på ungene, og derfor makter de ikke å føde et så stort antall. Pattedyrene har det mest omfattende ungestellet. En svært stor del av ungenes helt tidlige utvikling foregår inne i morens beskyttende livmor, og etter at de blir født, blir de i lang tid passet på av den ene eller begge foreldrene. Særlig pattedyr med et omfattende sosialt liv som aper og elefanter sørger for å stelle ungene. Denne livsformen krever omfattende opplæring, og derfor har disse dyrene også store hjerner.