Hanner kjemper om retten til å pare seg

Fra naturens side er hannene spilt ut mot hverandre. De kjemper om territorier, status og ikke minst hunnenes gunst. I paringstiden demonstreres retten til hunnene på mange måter. Noen bruker horn eller klør til å jage rivaler bort, mens andre prøver å overgå medbeilere med å danse eller bygge rede.

Fra naturens side er hannene spilt ut mot hverandre. De kjemper om territorier, status og ikke minst hunnenes gunst. I paringstiden demonstreres retten til hunnene på mange måter. Noen bruker horn eller klør til å jage rivaler bort, mens andre prøver å overgå medbeilere med å danse eller bygge rede.

Joseph Van Os/Getty

For de fleste dyr er hver dag en kamp for å finne mat, unngå rovdyr og formere seg. Hos mange arter er det derfor viktig å besitte et godt territorium der det er mat og beskyttelse, og som ikke minst kan tiltrekke en make.

Hos geparden forsvarer hannen sitt territorium året rundt. Han forteller andre hanner at de skal holde seg unna ved å merke av området med spesielle duftstoffer i urinen. Hos flere fuglearter, derimot, er det bare i yngletiden at hannen ivrig forsvarer et bestemt område. Hannfuglens ofte fargerike fjærdrakt og sang blir brukt til å tiltrekke hunner med, men også til å avskrekke andre hanner fra det etablerte territoriet.

Kampen om hunnene har ført til at mange hanner har utviklet rekke bestemte karakteristika, så som horn, spesielle mønstre, fargesprakende fjær, stor kroppsstørrelse og sterk aggresjon. Alt sammen for å imponere hunnene og tilkjempe seg rett til paring.

Hannenes kamper kan være regelrette slåsskamper, der den sterkeste vinner, men maktkampene kan også være mer sofistikerte. Hos paradisfuglen oppfører hannene for eksempel elegante paringsleker for å skaffe seg en make.

Dansen består i snurring med halen, krumspring og andre akrobatiske øvelser, og foregår på en liten arena i skogen som hannen har ryddet for greiner og blader. Hos den lille fisken stingsild kurtiserer hannen hunnen ved å vise frem et flott reir som han har bygd til eggene på havbunnen. Bare hanner med et ynglested av god kvalitet vil være så heldige å tiltrekke en hunn.

Selv om kamper mellom hannene kan se voldsomme ut, er det faktisk sjelden det ender med alvorlige skader. Ofte har kampene mer rituell karakter, der forskjellige atferdsmønstre og en kort styrkeprøve avgjør hvem som vinner. Hvis det likevel ender i kamp, trekker den svake seg gjerne ut før det går for langt. For det er viktig at taperen kan rekke å komme seg igjen før han skal ut i en ny kamp.