På tross av klimaendringer: Fremdeles høy biodiversitet

Stikk i strid med forventningene finner forskerne at antallet dyre- og plantearter holder samme nivå som for 10 år siden når man undersøker lokale områder. Men globalt sett har vi kanskje et problem.

Verdenhavene er fremdeles fulle av fisk. Men er det de samme artene som dominerer som for 10 år siden?

© Maria Dornelas

Vi hører daglig om at det utryddes arter på planeten, og det kunne tyde på at den biologiske variasjonen reduseres.

Men biologer har nå avslørt at når man måler data over hvor mange arter som befinner seg i et lokalt økosystem, så har ikke antallet arter sunket – det har tvert imot steget flere steder.

Forskerne undersøkte 59 lokale økosystemer som f.eks. korallrev, skoger og våtmarksområder over minst 10 år, og resultatet var at det i slutten av perioden fremdeles var like mange forskjellige arter i området som i starten.

Farvel ansjos, goddag manet

Det lover jo godt. Men forskerne oppdaget også at det skjedde et langt raskere skifte i arter enn forventet.

Der kom altså raskt nye arter til, mens andre forsvant. F.eks. forsvant ansjosen i et område, mens det var en økning av maneter.

I slike tilfeller ses ikke en nedgang i antallet arter lokalt, men det kan godt tenkes at verdenshavene blir dominert av maneter i stedet for fisk. Og korallrev av alger i stedet for klovnefisker.

På sikt kan det ha betydning for en art som mennesket.

Invasive arter får skylden

Forskerne frykter at grunnen til at det biologiske mangfoldet fremdeles er høyt i lokale økosystemer, er at invasive arter (f.eks. maneter, brunsnegler og bjørnekjeks) sniker seg inn.

På den måten holdes mangfoldet av arter seg oppe lokalt, mens det globalt sett blir færre arter.

Å forstå mekanismene for biodiversiteten er viktig for å sikre at økosystemer som mennesket er avhengige av (f.eks. fiske og jordbruk) ikke ødelegges.