Ville isbjørnen ha klart seg i Antarktis?

Hva ville skjedd om vi skipet ut en flokk isbjørner til Antarktis og tok hjem noen pingviner til våre nordligste strøk?

Isbjørnfamilie sammen ved solnedgang
© Shutterstock

Isbjørnen ville sannsynligvis klart seg utmerket i Antarktis, men den ville skapt økologisk kaos på det snødekte kontinentet. I Arktis lever isbjørnen mest av seljakt, med selunger som spesialitet. I Antarktis finnes det ingen store rovdyr som lever på land, så der har ikke selen tilpasset atferden og ynglebiologien til et rovdyr som isbjørnen. Derfor ville den blitt et lett bytte for den hvite bamsen. I tillegg hadde isbjørnen kunnet fråtse i de enorme koloniene av pingviner som ikke kan fly, men er nødt til å vralte i land for å legge egg der. Det er langt mer tvilsomt om pingvinen ville hatt tilsvarende suksess i Arktis. To ganger i 1930-årene forsøkte forskjellige organisasjoner å få til det. I 1936 ble små grupper av kongepingvin satt ut på fire forskjellige steder i Nord-Norge, og to år senere ble et antall individer av gulltoppingvin og brillepingvin sluppet løs i det samme området. Resultatet var nedslående for utsetterne og ikke mindre dystert for pingvinene. De fleste ble raskt borte, for de mestret ikke konkurransen med lomvi og andre alkefugler. En eneste gulltoppingvin overlevde i seks år, og dermed var forsøket slutt.