Øyet røper dyrets sanne natur

Formen på pupillen viser om dyret er jegeren eller den som jages.

Krokodillepupill rovdyr

Øyet er sjelens speil, sies det. Og en ny undersøkelse forteller oss at øyet kan fortelle oss en god del mer om dyrene. I mange tilfeller kan øyet avsløre om dyret er et rovdyr eller et byttedyr.

Synsforskere ved University of California, Berkeley i USA, har sammen med kolleger ved britiske Durham University studert øynene til et par hundre landlevende dyrearter i et forsøk på å kunne konkludere med at pupillenes form røper dyrets hierarkiske plassering i næringskjeden.

Rovdyr har loddrette pupiller

Forskerne oppdaget at dyr med lange, vertikale pupiller – som rev, krokodille og slanger – vanligvis er rovdyr, mens dyr med horisontale pupiller – som sau og geit – pleier å være planteetende byttedyr.

Det at rovdyr som oftest har pupiller som loddrette sprekker, skyldes ifølge forskernes datasimuleringer at denne formen bedrer dyrets evne til å se i mørket og bedømme avstander nøyaktig. Dyret slipper å bevege hodet og ved det risikere å røpe sitt nærvær overfor byttedyret.

Byttedyr kan se rovdyr ut av øyekroken

Vannrette pupiller gir andre fordeler: De gjør det mulig for et dyr som beiter å se ut av øyekroken. Det setter planteeterne i stand til å bruke sidesynet og speide til begge sider og se om rovdyr nærmer seg og tidsnok forberede flukten.

LODDRETTE PUPILLER JAKTER OM NATTEN

Forskerne observerte døgnet rundt 214 ulike arter både i zoologiske hager, på beiter og ute i fri natur og fant en klar sammenheng mellom pupillens form og dyrets plass i økosystemet.

Loddrette pupiller: Oftest å se hos dyr som er aktive både dag og natt, for eksempel gaupe.

Vannrette pupiller: Oftest å se hos planteetere, for eksempel sau. Pupillen gir sidesyn og lar dyret se rovdyret i øyekroken. |

Rovdyr (gaupe) og byttedyr (sau) med henholdsvis loddrette og vannrette pupiller.

Rovdyr sniker seg innpå byttet

For ikke å bli sett ut av byttedyrenes øyekrok, lister mange rovdyr seg innpå sitt neste måltid bakfra. Les mer om rovdyrenes listige knep: