På hvilke dyr vokser tapte organer ut igjen?

Når en firfisle kaster halen, vokser det ut en ny. Kan andre dyr, for eksempel pattedyr, også få tilbake tapte lemmer?

Salamander

Gjendannelse eller regenerering av tapte kroppsdeler er svært utbredt blant gruppene i dyreriket. Men evnen er slett ikke like utviklet i alle dyregrupper.

Polyppdyr og flimmerormer har aller størst regenereringsevne. Flimmerormer kan gjenskape seg selv av et fragment som bare utgjør én tohundredel av den opprinnelige organismen.

Også pigghudene er kjent for sin regenereringsevne, og en sjøstjerne kan uten problemer skape en ny arm hvis den mister en. Som hos andre enkle organismer utgjør regenereringsevnen en form for ukjønnet formering fordi det oppstår to nye individer hvis det opprinnelige blir revet i to.

Noen leddyr som krabber kan også til en viss grad gjenskape lemmer fordi både ben og klør kan vokse ut igjen hvis de blir borte. Men hos virveldyrene forekommer gjenskaping av lemmer mye sjeldnere. På noen arter haleamfibier vokser lemmene ut igjen, men til gjengjeld kan bare noen få fisker og krypdyr gjenskape kroppsdeler.

Hos fugler og pattedyr, som er langt mer komplekse organismer, har man aldri sett gjendannelse av hele kroppsdeler.

Stamceller gir nye lemmer

Når en fisfisle har mistet et ben, vokser det ut igjen ved hjelp av stamceller.

  1. Det stopper å blø, og som når et vanlig sår gror, vokser det hudceller over bruddstedet.

  2. På selve amputasjonsstedet vokser det frem en klump av like stamceller, som kalles blastem.

  3. Stamcellene i blastemet danner forskjellige former for vev, som blir til nytt benvev, muskler og nerver.

  4. Vevet vokser sammen med det eksisterende vevet, og etter noen uker har firfislen fått et nytt ben som ligner på det gamle.