Finnes det prostitusjon i dyreriket?

Dyr bytter sex mot mat

En form for prostitusjon i dyreriket er observert hos både sjimpanser og pingviner. Dyrene prostituerer seg bl.a. for mat og materialer til bygging av rede.

Hos noen dyrearter har forskere registrert atferd som kan kalles prostitusjon fordi hunnene godtar irregulær paring i bytte mot forskjellige ytelser.

Prostitusjon blant pingviner og sjimpanser

Prostitusjon blant dyr så man første gang hos adeliepingviner sent i 1990-årene.

Forskerne oppdaget at enkelte hunner var villige til å pare seg med andre hanner enn den faste maken hvis de til gjengjeld fikk en stein å bygge videre på redet med. Stein er hard pingvinvaluta fordi det er for få av dem til å dekke koloniens behov.

Tilsvarende fenomen er sett blant sjimpanser, der hunner lar fremmede hanner pare seg i bytte mot mat.

Atferden kan forklares med at hannene griper alle sjanser de kan få til å sette nytt avkom til verden, mens hunnene på sin side tester ulike hanners potensial som mulig make.

Dyrene har forskjellige metoder til å lokke en make med i høyet. Løvhyttefuglen sjarmerer hunnene med pengesedler og tyvegods. Se videoen her: