Nola er død: Bare TRE nordlige hvite neshorn igjen i verden

Planeten ble 1800 kilo utrydningstruet praktdyr fattigere da hunneshornet Nola trakk sitt siste åndedrag på søndag. Nå er det bare tre nordlige hvite neshorn igjen i verden – og de lever alle under væpnet bevoktning døgnet rundt.

hvite neshorn Nola top

Det fjerde siste av verdens nordlige hvite neshorn gikk bort i San Diego Zoo Safari Park etter en operasjon.

Det 41 år gamle hunneshornet Nola ble operert for en betent byll i bekkenet. Operasjonen var vellykket, men etterpå sluttet Nola å spise. Til slutt måtte dyrepasserne avlive den gamle kjempen.

Møt Nola da hun fremdeles holdt hornet høyt i San Diego Zoo Safari Park.

"Vi er helt knust over tapet," skriver San Diego Zoo på veggen sin på Facebook. Og det er med god grunn: Der er nå bare tre nordlige hvite neshorn igjen i verden – og ingen av hunnene er fruktbare.

Neshorn lever på kanten av utryddelse

De tre gjenlevende nordlige hvite neshornene lever i parken for naturfredning Ol Pejeta i Kenya. Hannen har fått hornet saget av for å holde krypskytterne fra livet. Alle tre neshornene er under bevoktning døgnet rundt av væpnede vakter.

Den siste av verdens nordlige hvite neshornhanner lever et hornløst liv under konstant bevoktning. Foto: Twitter//Ol Pejeta Conservancy

Nordlige hvite neshorn har vært på rask retrett siden 1960, da det levde ca. 2000 eksemplarer i Sentral-Afrika.

Krypskytternes kuleregn har siden redusert bestanden pga. det asiatiske markedets umettelige etterspørsel etter horn til tradisjonell medisin.

Nordlige hvite neshorn får hjelp

Til tross for Nolas død og bestandens minimale størrelse holder San Diego Zoo Safari Park fortsatt håpet oppe for det nordlige hvite neshornet: De har lagt 13,5 millioner kroner i et kunstig befruktningsprosjekt som skal redde underarten.

Dyreparken håper å kunne høste brukbar sæd fra det siste hanneshornet i Kenya og befrukte egg fra nå avdøde hunneshorn.

I parkens såkalte "Frozen Zoo" oppbevarer de bl.a. egg fra hunnen Nabire, som døde i juli i år, mens hun fortsatt var fruktbar. Dessverre er hanneshornets sædkvalitet så dårlig at det ikke er noen garanti for suksess.

Hvis verden igjen skal oppleve nordlige hvite babyneshorn tusle rundt i krattet – så må det skje via kunstig befruktning. Foto: Wikimedia

Hvis befruktningsplanen lykkes, vil man føre fosteret inn i en surrogatmor fra det nordlige hvite neshornets mer tallrike slektning, sørlige hvite neshorn. Dem er der ca. 20 000 igjen av i verden.

Neshorn er jaget vilt

Det er ikke bare nordlige hvite neshorn det går på stumpene med. Alle arter – fra svart til hvitt og fra java- til sumatraneshorn – befinner seg i krypskytternes kikkertsikte. Les mer i vår artikkel: