Katt ond

Katten: Lystmordere iblant oss

Hvert år tar huskatten livet av milliarder av fugler og pattedyr på verdensbasis – og de fleste av dem dreper katten faktisk ene og alene for moro skyld og underholdningen sin del.

De myke, malende, mjauende, lekne pelsdyrene du er så glad i og deler både hus og mat med, er i virkeligheten naturens mest brutale lystmorder.

Når den stolt tropper opp på kjøkkenet og presenterer sitt siste offer, eller du finner de sørgelige restene av en liten gnager på trappen, er det bare den mikroskopiske toppen av et enormt og blodig synderegister.

For huskatten, som mennesket tok til seg for 9000 år siden og spredte til hele verden, er ikke bare en uforlignelig og effektiv morder.

Den dreper for moro skyld – noe som ellers er forbeholdt mennesker.

26 milliarder ofre

Hvert eneste år tar huskatten – i overveiende grad katter som har rømt eller villkatter – på verdensplan livet av bortimot:

  • 4 milliarder fugler
  • 22 milliarder pattedyr

Det viser en studie ved Smithsonian Conservation Biology Institute.

En annen undersøkelse fra The University of Georgia viser samtidig at kattene bare eter 28 % av de dyrene de dreper.

Resten tar de livet av primært for underholdningens skyld.

Katten bak utryddelser

Katten er dermed den absolutt primære dødsårsaken for fugler og mindre pattedyr i naturen.

På verdensbasis vurderes det at 8 % av alle kritisk utrydningstruede dyrearter nærmer seg utslettelse på grunn av katten.

I utallige sårbare økosystemer der mennesker har innført katten, særlig på isolerte øyer, er katten eneansvarlige for utslettelsen av lokale arter av fugler, pattedyr og krypdyr.