Forekommer jomfrufødsler i virkeligheten?

Bibelen forteller at Maria var jomfru da hun fødte Jesus. Kan det virkelig stemme? Kan en jomfrufødsel forekomme i virkeligheten?

Jomfrufødsler 18/2014

En jomfrufødsel er utenkelig blant mennesker

Ifølge Bibelen var Maria jomfru da hun fødte Jesus, selv om jomfrufødsler ikke er noe som skjer hos mennesker og andre pattedyr. Til gjengjeld er fenomenet utbredt blant virvelløse dyr og forekommer også hos fisker, krypdyr og amfibier.

I naturen kaller vi jomfrufødsler for partenogenese. Forplantningsmåten er smart fordi ubefruktede egg kan utvikle seg til fostre uten sæd. Ulempen er til gjengjeld at avkommet er tro kopier av moren, noe som går ut over den genetiske variasjonen og evnen til å tilpasse seg.

Tre dyr briljerer med naturlig jomfrufødsel

Disse tre dyrene har beviselig klart forplantningen uten sex:

? KOMODOVARAN: En sjelden gang kan komodovaraner formere seg ukjønnet. I to britiske dyrehager fikk hunner i 2006 unger klekket fra ubefruktede egg.

? HAMMERHAI: For første gang i historien fødte en hammerhai i 2001 en unge uten en hanns medvirkning. Jomfrufødselen er den første man har registrert hos hai.

? KVELERSLANGE: I 2010 oppdaget forskere i USA at en enslig hunnboa i fangenskap hadde fått hele to kull unger. DNA-analyser bekreftet at ungene i begge kullene var uten far.

Foto: Wikimedia

Jomfrufødsel er ikke eneste utvei

Dyr vil gjøre alt for å sikre forplantningen – også skifte kjønn og lure seg til sex. Les mer i artikkelen vår her: