Kan dyr fra dyrehager klare seg i naturen?

Tre løver som ligger og slapper av i en dyrehage
© Shutterstock

Hva skjer hvis man tar et dyr som er født i fangenskap, og setter det ut i naturen? Har det noen sjanser til å overleve? Gjennomsnittlig overlever bare ett av tre dyr som settes ut i naturen etter en oppvekst i fangenskap. Dette viser tall fra en helt ny undersøkelse som en forskergruppe ved Exeter University i Storbritannia har lagt frem. Forskerne undersøkte 45 tilfeller der dyr som tiger, ulv, gepard, bjørn og oter ble satt fri. Bare 30 prosent av dyrene overlevde spranget fra fangenskap til frihet. Mer enn halvparten av dødsfallene skyldtes at dyrene enten ble skutt eller overkjørt, men undersøkelsen viste også at dyrene i sin alminnelighet var lite flinke til å ta vare på seg selv. De bukket under for sulten fordi de ikke var vant til å jakte, de var dårligere til å tilpasse seg de ville artsfrendene sosialt, og var mer tilbøyelige til å omkomme av virussykdommer enn ville dyr av samme art. Ifølge forskerne bak undersøkelsen var dyrenes største svakhet at de manglet en naturlig frykt for mennesker og andre dyr, og at de selv aldri hadde vært nødt til å kjempe om maten. Med utgangspunkt i de dystre prognosene anbefaler forskerne at dyrehager og -parker i mye større grad forbereder dyrene på livet som venter dem i naturen. Kontakten med mennesker bør ligge på et minimum mens dyrene er i fangenskap, og det bør opprettes arealer der dyrene kan øve opp jaktinstinktet og utvikle de sosiale ferdighetene som er livsviktige for å klare å overleve i det fri.