Photo by joel herzog on Unsplash
løver

Hvorfor lever løver som flokkdyr?

I motsetning til andre katter lever og jakter løver i flokk. Hvorfor har løver denne spesielle atferden?

Løven er på mange måter den mest uvanlige av verdens cirka 40 kattearter.

Katter er normalt ikke særlig sosiale, og mange vil overhodet ikke tolerere artsfeller rundt seg unntatt i forbindelse med paringen. Hos noen arter kan man av og til se enkelte dyr gå sammen, men de danner aldri fasttømrede flokker på samme måte som løver.

Noen helt sikker forklaring på løvens særstatus, har forskerne ikke. Men en av de viktigste grunnene er sannsynligvis at løver lever i åpne savanneområder, der den viktigste matkilden er store gressetende pattedyr.

Disse dyrene er det vanskelig å nedlegge på egen hånd, og det er derfor helt nødvendig å være flere om jobben. Denne formen for jakt krever imidlertid koordinasjon og innbyrdes forståelse, og det kan man bare oppnå hvis jaktdeltakerne har kjent hverandre i lang tid, slik tilfellet er i en løveflokk.

I motsetning til løver er nesten alle andre katter skogsdyr. Et godt eksempel på et slikt dyr er tigeren, som på mange måter minner om løven.

Den har samme fysiske størrelse og lever også av store gressetere. Men fordi tigeren holder til i skogen, kan den snike seg tett innpå byttet før den går til angrep. Det gjør det atskillig lettere for den å fange og drepe byttet, og tigeren har derfor ikke det samme behovet som løven for å være sosial.

Enkelte andre kattedyr som geparden og sandkatten lever i åpne områder akkurat som løven. Men de har en helt annen atferd.

Geparden er en sprinter som går etter betydelig mindre dyr, mens sandkatten er et nattdyr, som jakter på insekter og andre smådyr, som lett kan nedlegges av et enkelt individ.