Hvorfor har sebraen striper?

Byttedyr har normalt mønstre som kamuflasje, så hvorfor har sebraen iøynefallende striper?

Sebraer som står sammen i gresset natur habitat
© Shutterstock

I en zoologisk hage eller dyrepark er det ingen tvil om at en sebra er uhyre iøynefallende, men på dyrenes naturlige levesteder er det helt annerledes. Der fungerer det iøynefallende mønsteret faktisk som en form for kamuflasje. For det første bryter stripene konturen av dyret og gjør det vanskelig å danne et inntrykk av sebraens form. I varmeflimmer eller dårlig lys er det svært vanskelig å se en sebra som noe annet enn et tilfeldig mønster av lys og skygge. Hvis et rovdyr skulle greie å komme tett innpå en sebraflokk, har stripene dessuten den funksjonen at de får dyrene i flokken til å flyte sammen. Det gjør at rovdyret ikke kan fokusere på et enkelt individ, og uten fokusering kan ikke jakten gjennomføres. En annen populær forklaring på de svart-hvite stripene er at de gir mindre angrep fra tsetsefluene, som overfører den fryktede sovesyken. Men selv om det er riktig at fluene pussig nok ikke er så villige til å sette seg på et svart-hvitt stripemønster, kan det ikke forklare stripene. De fleste sebraene lever nemlig i områder der det ikke finnes tsetsefluer.