Hvorfor har neshorn horn?

Dyr med horn er nesten alltid planteetere, så hornene brukes ikke til å nedlegge bytte. Men hvorfor har for eksempel neshorn horn?

Closeup av neshorn som beiter
© Shutterstock

Det er stort sett tre grunner til at dyr har horn eller gevir: For det første er hornene våpen som blir brukt til forsvar mot fiender eller i innbyrdes kamper om maker eller territorier. Hornene blir ganske riktig aldri brukt til jakt, ettersom de dyrene som har horn, uten unntak er planteetere. For det andre er horn sekundære kjønnskarakterer – de brukes populært sagt til å imponere med. Hos de aller fleste dyr med horn er det bare hannen som har dem. Hornenes størrelse og utforming er uttrykk for innehaverens styrke og helsetilstand og demonstrerer dermed hans verdi som make. Endelig kan horn eller gevir også fungere som verktøy. De kan for eksempel brukes til å måke bort snø slik at dyrene kan få tak i planter som ligger skjult under snøen. Dette ser vi for eksempel hos reinsdyr. Når det gjelder neshorn, er hornene først og fremst våpen. De brukes ofte i kamp om hunnene, men er også effektive i forsvar. Man kjenner eksempler på at neshorn har drept elefanter med hornet. Neshornets horn er for øvrig spesielt ved at det er oppbygd av keratin, det samme materialet som i menneskets hår og negler.