Hva bruker kamelen puklene til?

Det skal visst være en myte at puklene er vannmagasiner når kamelen går lenge i ørkenen. Men hva brukes de til da?

© Photo by Cal Engel on Unsplash

Det er så absolutt en myte at kamelens og dromedarens pukler inneholder vann. I stedet er puklene fettdepoter, og en sunn og godt fødd kamel kan kjennes igjen på de stolte og oppreiste puklene. Man kan også høre det bli sagt at pukkelfettet er en enklere måte å bære med seg vann på fordi det hevdes at det frigis vann når stoffskiftet forbrenner fettet.

Men det er heller ikke helt riktig.

Når fett forbrennes, bruker nemlig organismen mer oksygen, noe som fører til at kamelen må trekke pusten litt oftere under fett-forbrenningen, og dermed mister den også mer væske når den puster ut.

At kamelen har fett i puklene, har indirekte noe å gjøre med vannbalansen i kroppen. Fordi fettlaget ikke er fordelt over hele kroppen, men konsentrert i pukler, reduseres fettets varmeisolerende evne, slik at dyrene kan bli kvitt overskuddsvarmen uten å bruke så mye fuktighet i svetteutsondringen.
Det lar seg gjøre fordi kamelen tåler store variasjoner i kroppstemperatur, helt fra 34,5 °C om morgenen til 40,5 °C om kvelden.

Den kan lagre varmen i kroppen gjennom en varm dag og vente med å frigi den til det blir kaldt om natten. Med denne metoden kan kamelen spare hele fem liter vann per dag.