Forlater dyr ungene sine hvis vi rører ved dem?

”Er det riktig at dyr ikke vil kjennes ved ungene sine hvis de lukter det aller minste av mennesker?”

Rever unger som ser opp mot en hvit blomst i en skog
© Shutterstock

Det kan være mange grunner til at et dyr forlater ungene sine. Hvis de føler seg truet eller stresset – for eksempel fordi et menneske kommer for nær – vil mange rovfugler avbryte hekkeforsøket. Etter våre normer er det en barsk reaksjon, men biologisk sett er den svært fornuftig. Hvis ungene dør, er det et beklagelig spill av tid og energi, men de voksne dyrene kan alltid formere seg igjen. Hvis derimot de voksne dør, er skaden mye større. Ungene vil trolig dø i alle fall, og sjansen for at det skal komme flere unger, er da lik null. Når dyr forlater ungene sine, kan det også skyldes at de ikke kjenner dem igjen. Pattedyr, som stort sett gjenkjenner ungene på lukten, kan bli forvirret hvis ungene plutselig lukter av mennesker, men det er langt fra alltid de forlater dem. Mange fuglearter gjenkjenner ungene på lyden, og de er derfor likeglade med om et menneske har rørt ved avkommet. Lyden forandrer seg jo ikke etter et slikt møte. Til slutt finnes det en lang rekke fugler som ikke gjenkjenner ungene, men derimot stedet der ungene oppholder seg. De oppfatter alle som befinner seg i redet som sine egne unger, og lar seg ikke affisere av at et menneske har lagt en bortkommet unge tilbake i redet igjen. Til gjengjeld kan det godt hende at de ignorerer en unge som ligger bare noen få centimeter utenfor redet.