Finnes det dyr som tåler å bli frosset ned?

Hva skjer med dyrene i vannet når det fryser til is? Finnes det dyr som blir frosset ned og våkner opp igjen når det tiner?

Fisk i isblokker
© Shutterstock

Som oftest vil ikke innsjøer eller havområder bunnfryse, og fisk, frosker og andre dyr vil derfor søke tilflukt under isen. Men hvis en mindre sjø bunnfryser, vil de fleste dyrene dø. Nedfrysing er normalt ikke noe som levende vev tåler. Når vannet i cellene fryser til is, blir det dannet lange iskrystaller som river i stykker celleveggene slik at cellene dør. De fleste dyr kan godt tåle mindre skader av denne typen, men bare hvis skadene begrenser seg til de ytre kroppsvevene. Hos noen dyr kan imidlertid cellene hemme dannelsen av iskrystaller, og disse dyrene tåler meget lave temperaturer uten problemer. Felles for dem er at de produserer en form for frostvæske, med stoffer som senker cellevæskens frysepunkt slik at temperaturen må et stykke under 0 grader før væsken fryser. Fenomenet er kjent hos mange frosker og en stor del insekter som overvintrer i et kaldt klima. Det er spesielt høyt utviklet hos mange fiskearter som lever nær Sydpolen, og som kan svømme rundt i vannet med en kroppstemperatur som er flere grader under frysepunktet. I disse områdene er vannet så salt at det fryser til is først ved cirka 3–4 minusgrader. Hvis fiskene likevel blir frosset ned når vanntemperaturen synker enda mer, skjer det meget fort, ettersom de i forveien har en temperatur under frysepunktet. Fordi iskrystallene i cellene dermed ikke rekker å bli så store, skjer det ingen skader på vevet, og fiskene kan våkne av dvaletilstanden når temperaturen på ny er steget tilstrekkelig. Det mest ekstreme eksempelet på dyr som kan overleve nedfrysing, er de små tardigradene. De under 0,3 mm lange dyrene tåler uten problemer et bad i flytende nitrogen (÷ 195 °C).