Shutterstock

Det australske flyvåpenet redder koalaer fra skogbranner

Australias skogbranner skåner ingen og ingenting, verken dyr eller planter. Da seks skadde koalaer skulle evakueres, grep det australske flyvåpenet inn.

Redningsaksjon | Australias flyvåpen evakuerer kvesta koalaer

77.000 km2 skog – et område nesten dobbelt så stort som Danmark – har brent i Australia siden oktober. Det australske flyvåpenet måtte gripe inn og evakuere dyr med fly for å få dem til dyrleger.

Doug Gimesy/Nature Picture Library

Offer | Langsomme pungdyr kravler i døden

Koalaen kan bare bevege seg med elleve km/t – halvparten så raskt som en skogbrann – og kan derfor ikke slippe unna flammehavet. Dessuten kravler dyret instinktivt opp i tretoppene for å slippe unna fare. Biologer mener at minst 30 000 koalaer er omkommet.

Ricky Carioti/The Washington Post/Getty Images

Førstehjelp | Lokale redningsmenn behandler brannskadene

En antibakteriell hydrogel smøres på koalaens brannsår. Gelen virker avkjølende og demper smertene. Hvis ikke skadene behandles, kan ikke koalaen klatre i trær og vil derfor sulte.

Doug Gimesy/Nature Picture Library

Evakuering | Miltærfly åpner for hardt skadde koalaer

Seks koalaer med alvorlige brannskader har ingen sjanser for å overleve uten dyrlegehjelp, så det australske flyvåpenet dirigerer et C-27J Spartan-transportfly til Mallacoota – en av de verst rammede byene i Australia. Koalaene skal evakueres til Melbourne Zoo, 250 kilometer mot sør.

Doug Gimesy/Nature Picture Library

Spesiallast | Ro og kroppsvarme sikrer transporten

Fem av koalaene befinner seg i transportkasser. I kassene er det mørkt, stille og varmt, noe som hindrer at dyrene blir stresset. Bare en ung koala beroliges hos en dyrepasser.

Doug Gimesy/Nature Picture Library

Behandling | Dyrepassere gir koalaunge melketilskudd

Når koalaene ankommer Melbourne Zoo, behandles brannsårene gjennom flere dager. Dyrene får væske og smertestillende medisiner, og unge koalaer som har mistet mødrene sine, får også melketilskudd.

Jo-Anne McArthur/Nature Picture Library

Forsterkninger | Droner skal redde mange flere liv

Flere skadde koalaer kan gjemme seg i tretoppene. Nå skal droner spore dyrene og vurdere helsetilstanden deres, slik at de mest medtatte kan få rask hjelp. På tross av tapene tror ikke forskerne at koalaen er utrydningstruet – enda.

Doug Gimesy/Nature Picture Library