Bombarderbillen avfyrer skur av bomber

Bombarderbillens bakkropp produserer eksplosive stoffer.

Beetle

Bombarderbillen holder fiender på avstand ved å sende byger av bomber mot dem. Bombeproduksjonen foregår i billens bakkropp der to store kjertler danner henholdvis hydrogenperoksid og såkalte hydroquinoner.

De to stoffene pumpes inn i et spesielt tykkvegget blandingskammer der enzymer utløser visse kjemiske reaksjoner. Det gjør at temperaturen og trykket stiger lynraskt. Gjennom en dyse i bakkroppen spruter billen ut i luften byger av kokende etsende dråper med et høyt smell.