Wikimedia Commons
Skildpadde truet dyr

Ny smart metode for å redde truede dyrearter

Nå kan det bli mye billigere og enklere å redde truede dyr fra utryddelse, viser japansk forskning.

Vanligvis er det en både dyr og sårbar prosess å bevare truede dyrearter ved å fryse ned biologisk materiale. Man bruker flytende nitrogen og ekstremt lave temperaturer.

Men nå har forskere ved Yamanashi-universitetet i Japan klart å produsere klonede mus ved å bruke frysetørkede celler som verken er fra sæd eller egg. Og mens prosessen riktignok forårsaket betydelig skade på DNA-materialet, var det fortsatt mulig å frambringe celleblokker som senere ble til levedyktige fostre.

I alt ble det til 75 klonede mus, og den lengstlevende holdt ut i et år og ni måneder. Og andre av de klonede musene fikk unger på naturlig måte. Forsøksmusene fikk riktignok færre unger enn mus gjør i naturen, men forskerne er ikke så bekymret for potensialet i den nye teknikken.

Ikke så effektivt

«Funnene i denne studien kan vise seg å resultere i en metode som gjør det mulig å bevare de genetiske ressursene i ethvert dyr på en både trygg og billig måte», heter det i en av konklusjonene i studien fra de japanske forskerne.

Forskerne oppbevarte det biologiske materialet fra musene ved en temperatur på minus 30 grader. Men de tror at prøvene kan overleve i minst et år ved romtemperatur.

Til gjengjeld er ikke effektiviteten av frysetørkingen så høy som ved den tradisjonelle oppbevaringen av sæd- og eggceller i flytende nitrogen ved om lag minus 196 grader. Her var kloningsraten på mellom 2 og 5 prosent, mens frysetørringsmetoden bare var vellykket i 0,02 prosent av tilfellene.